KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KLUBOVÁ SCHŮZKA LKŽ 4. 9. 2023

V pondělí 4. září se sešly členky Levicového klubu žen po letních prázdninách na pravidelné schůzce.   V úvodu  předsedkyně LKŽ Nataša Schalková jako vždy popřála  jubilantkám, tentokrát srpnové Miladě Bouchalové a záříjovým Mariím Vršatové a Nohové.  A protože v září slaví narozeniny i Nataša Schalková, nechybělo ani přání členek jí.  Dále předsedkyně zhodnotila akce za uplynulé období, na nichž se klub podílel a seznámila členky klubu s plánem akcí LKŽ do konce roku. Tou nejbližší je Václavská zábava 27. září, na kterou ženy připravují bohatou tombolu. Tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková jako předsedkyně územní složky SČKP pozvala ženy na besedu s novou velvyslankyní Kuby 12. 9. Členky LKŽ Teplice se zúčastní i republikového setkání LKŽ v Liberci 8.-10. září. A pak se jako vždy rozproudila  volná diskuse,  tradičně nechybělo ani pohoštění připravené oslavenkyněmi. Příští schůzka proběhne 2. října. Teplické levicové ženy by mezi sebou velmi  rády přivítaly další členky.                                             (jh)