KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

31. ZASTUPITELSTVO ÚSTECKÉHO KRAJE 5. 9. 2016

Dnes naposledy v tomto volebním období
Dnes jsme se sešli na posledním řádném zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje v tomto volebním období. V úvodu jednání jsem poděkoval všem zastupitelům za věcná jednání pléna, výborů i komisí, a to bez ohledu na jejich příslušnost ke koaličním či opozičním uskupením. Díky tomuto společnému přístupu se podařilo v právě končícím volebním období prosadit, vyřešit a realizovat řadu užitečných a správných věcí ve prospěch rozvoje kraje. Osobně jsem také poděkoval složkám Integrovaného záchranného systému a jejich ředitelům, kteří byli na začátku jednání přítomni, za příkladnou práci při řešení mimořádných událostí, jako byly zásahy při povodních, a za spolupráci v oblasti bezpečnosti, prevence, veřejného pořádku, ochrany zdraví a majetku.
Oldřich Bubeníček

Hejtman Ústeckého kraje udělil všem zastupitelům PAMĚTNÍ LIST za práci v zastupitelstvu Ústeckého kraje ve volebním období 2012 – 2016