KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

51. místo KANDIDÁT Bc. LUKÁŠ BRÁZDA

Bc. LUKÁŠ BRÁZDA      BRÁZDA L. R

26 let, bydlí v Bílině, v současnosti studuje finanční management na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  mimo to vykonává v Bílině nejen funkci zastupitele, ale je i členem Kontrolního výboru, Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a Krajské komise pro mládež.

 

Funkci zastupitele města Bíliny vykonávám již druhým rokem. Je to práce, která mě naučila jisté sebekázni – chovám se tak, abych město dostatečně reprezentoval, abych svým kamarádům a dalším mladým lidem v Bílině ukázal, že mohou věřit ve vedení města a být aktivní co se týče jeho rozvoje. Funguji tak trochu jako prodloužená ruka mladých. Jsem rád, že se nám podařilo vybudovat venkovní workoutové hřiště, kdy tak sportovně založená mládež nemusí své kapesné utrácet v soukromých posilovnách. Dále se podílím na vybudování krytého tenisového hřiště v části Bílina-Kyselka. Snažím se vyměňovat zkušenosti s dalšími mladými zastupiteli nejen z naší republiky, ale i ze sousedních zemí.

Krajské volby jsou pro mne určitou výzvou a možností, jak proměnit své vyšší cíle ve skutečnost – nevěřím totiž tomu, že Ústecký kraj nedisponuje kvalitní pracovní silou a je synonymem pro sociálně vyloučené lokality. Chci být krajským zastupitelem podporujícím zejména hlubší spolupráci škol a firem. Čerství absolventi musí opouštět školy nejen s plnou hlavou vědomostí, ale s dostatečnými praktickými zkušenostmi.