KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI ČESKO-KUBÁNSKÉHO PŘÁTELSTVÍ 2. 2. 2019

V sobotu 2. února jsem se zúčastnila Valné hromady Společnosti česko-kubánského přátelství, z.s. v Praze. Po zahájení a přivítání hostů, mezi nimiž byl za poslance PS PČR Stanislav Grospič, předseda OS ČMS, předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová a za LKŽ členka republikové rady Alena Grospičová, jsme schválili program jednání a zvolili návrhovou komisi a volební komisi, jejíž jsem byla členkou. Následovala zpráva o činnosti předsedy SČKP Ludvíka Šuldy, který zhodnotil činnost společnosti i jejích dvaceti sedmi územních organizačních složek. Uplynulý rok označil jako pokračování období stagnace, kdy činnost nevybočovala z běžných aktivit, i když jsme v roce 2018 oslavili 20. výročí založení SČKP a počátkem letošního roku si připomněli 60. výročí Kubánské revoluce. Nejaktivnější je stále 60ti členná organizace v Brně, která za 17 let činnost mimo jiné uspořádala i řadu zájezdů na Kubu. Poděkoval předsedovi Josefu Štofanovi, který štafefu v 80ti letech předává mladému předsedovi, kterého si vychoval. Mezi aktivní složky patři třeba ta v Ústí nad Labem, která každoročně organizuje mimo jiné výstup na Milešovku – letos 8. 6., ale i složky v Teplicích a v Bílině, jejichž roční zprávu o činnosti předseda SČKP také citoval. Požádal územně organizační složky o zlepšení výběru členských příspěvků a nabídl užší spolupráci lektorů při besedách. V závěru své zprávy předal čestná uznání zakládajícím členům SČKP, mezi nimi přítomnému bývalému místopředsedovi SČKP Vlastimilu Káleckému.
Jednání pozdravila třetí tajemnice Kubánské ambasády v ČR Evelyn León Pérez. Nastínila tři zásadní problémy, se kterými se v současné době Kuba potýká – Kuba je hostitelskou zemí mírových jednání Kolumbie. Vláda této země se ale rozhodla po 17. 1. kdy byly v Bogotě spáchány atentáty, jednání přerušit. Kuba respektuje rozhodnutí Kolumbijské vlády, ale měla by plnit politický protokol podepsaný před jednáním. Tím se dostává do rozporu. Dalším problémem je uplatňování hlavy tři zákona USA, který je součástí mechanismu blokády a podle kterého se občané mohou dožadovat vrácení majetku znárodněného v 60 letech. Uplatňování této hlavy zákona je absurdní. Kuba se ostře proti uplatnění této hlavy staví, došlo by k dalšímu zostření blokády. Třetím problémem je postižení Kuby strašným tornádem, které se 27. 1. přehnalo přes Havanu, kde poškodilo řadu obvodů, bylo poškozeno 2 600 domů a 300 jich bylo zničeno úplně. Zahynuli 4 lidé a 170 bylo zraněno. Kuba okamžitě zahájila práce na ostraňová škod.
Nedílnou součástí Valné hromady byla zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise a plán práce SČKP na rok 2019. Po diskusi, v níž kriticky vystoupila řada členů SČKP, ale i bývalá poslankyně a předsedkyně Meziparlamentní skupiny přátel Česká republika – Kuba, předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová, poslanec PS PČR a předseda OS ČMS Stanislav Grospič proběhla volba Výkonného výbor SČKP a kontrolní komise. Novou předsedkyní SČKP se stala Tereza Čechová-Humpolcová. Vystřídala tak Ludvíka Šuldu, který jako předseda OV KSČM Prostějov nemůže být v Praze vždy k dispozici a bude nyní členem VV SČKP.
Zdravici Kubánskému institutu přátelství mezi národy přednesl Ludvík Šulda.
Předseda návrhové komise Vladimír Sedláček seznámil Valnou hromadu s návrhem usnesení, do něhož bylo na základě diskuse zahrnuto i vyjádření solidarity s vládou Venezuely. Na závěry vystoupila nová předsedkyně SČKP.
Pozdravila jsem se s tajemnicí kubánské ambasády Evelyn León Pérez i tlumočnicí Evičkou Mánkovou. Vyřídila jsem pozdravy předsedy územně organizační složky Bílina Oldřicha Bubeníčka a pozvala kubánské přátele na další setkání v okrese Teplice, které letos plánujeme na 18. duben.

Jitka Hanousková, předseda územně organizační složky Teplice