KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KLUBOVÉ SETKÁNÍ LKŽ 3. ZÁŘÍ 2018

Členky teplického Levicového klubu žen se sešly po letních prázdninách na prvním setkání 3. září. V úvodu předsedkyně LKŽ Nataša Schalková popřála zářijovým oslavenkyním, seznámila s návrhem plánu činnosti do konce roku, informovala o  aktuální údržbě památníku Karla Aksamita a  účasti pěti členek na připravovaném zájezdu do Štrasburku na pozvání poslance EP Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc.  Po té  přivítaly členky LKŽ vzácného hosta.  Na setkání přijela poslankyně PS PČR Ing. Hana Aulická Jírovcová. Diskuse trvající téměř dvě hodiny byla zaměřena  především na sociální oblast,  kterou se v parlamentu zabývá. Ženy zajímala zejména situace důchodců, rodin s dětmi, budování jeslí a školek, pěstounská péče, péče o rodiče a příspěvek na pečovatelku. Hovořilo se i o dětských skupinách, inkluzi, ale i průměrných mzdách a důchodech. Poslankyně jako předsedkyně Komise sociální a zdravotní Rady Ústeckého kraje kvitovala  vstřícný přístup  sociálního odboru Krajského úřadu, který ji účinně pomáhá v získávání poznatků ze sociální oblasti Ústeckého kraje. Poděkováním pro poslankyni byla kytička a pozvání na Václavskou zábavu, kterou LKŽ připravuje na 26. září.