KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DEN S KUBOU 2019

Ve čtvrtek 18. dubna proběhl na Teplicku pravidelný každoroční DEN S KUBOU. Letos jsme v našem regionu poprvé přivítali nového velvyslance Danilo Alonso Mederos s chotí Tamarou Acosta Ezcurra a konzulku Evelyn León Pérez s manželem Maykellem Hidalgo. Nemohla chybět tlumočnice Eva Mánková. Poprvé k nám zavítala nová předsedkyně SČKP Mgr. Ing.Tereza Čechová-Humpolcová, Ph.D.
Celodenní program byl rozdělen do tří částí. V té první kubánský velvyslanec zavítal do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde ho přivítala členka představenstva KZ a.s. Jitka Hanousková a generální ředitel KZ a.s. Ing. Petr Fiala. Ten také hostům odprezentoval KZ spolu se zástupcem ředitele zdravotní péče MNUL MUDr. Ivanem Staňkem. Na heliportu mohli hosté obdivovat panorama krajského města a bylo zde pořízeno společné foto. Primářka Emergency MUDr. Jana Bednářová přiblížila hostům smysl a podstatu tohoto oddělení. Posledním zastavením v MNUL byla návštěva neonatologické kliniky, kde hostům primář MUDr. Patrik Hitka, Ph.D. představil péči o předčasně narozené novorozence.
Po té se hosté v doprovodu předsedkyně územní složky SČKP v Teplicích Jitky Hanouskové a předsedy výboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje Ing. Jaroslava Dubského vydali do horského hotelu Ján na Moldavě. Zde je přivítal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. V neformální diskusi při obědě hejtman diplomata seznámil s hlavními prioritami Ústeckého kraje a zajímal se o první poznatky nového velvyslance z naší země i regionu. Oběd se nesl v příjemné atmosféře. Velvyslanec se na závěr podepsal do kroniky Ústeckého kraje a bylo pořízeno společné foto. Pak již jen poděkování za perfektní služby hotelu a odjezd do Teplic. Zde byl den s Kubou jako každý rok završen besedou s občany. Hosty přivítal předseda OV KSČM Tomáš Zíka. Velvyslanec v úvodním slově informoval o nové ústavě Kuby, která vešla v platnost 10. dubna letošního roku a všem, co jejímu schválení předcházelo. Zaměřil se na problémy, které přináší současná situace ve Venezuele, a již téměř šedesátiletá blokáda ze strany USA. Vyjádřil přesvědčení, že Kuba se nikdy nevzdá a všechny obtíže překoná. K tomu jí hodně pomáhají i zahraniční přátelé, mezi něž se můžeme řadit i my. Na to navázala předsedkyně SČKP, která informovala o letošních akcích na podporu Kuby. Konzulka se v perfektivním proslovu v češtině (je v ČR dva roky) zabývala problematikou turismu na Kubě, který je hybnou silou ekonomiky a požádala o jeho maximální propagaci. Hosty v závěru pozdravila a květiny předala i předsedkyně Levicového klubu žen v Teplicích Nataša Schalková.
Den s Kubou se vydařil a budeme se těšit na další návštěvu kubánského diplomata v našem okrese.
                                        Jitka Hanousková
                            územně organizační složka SČKP Teplice