KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOJENÁ S VÁNOČNÍM POSEZENÍM V KRUPCE 1. 12. 2022

V salonku restaurace u Václava  v Unčíně se první prosincový podvečer po delší době sešli komunisté MO KSČM Krupka, aby projednali důležité otázky týkající se další činnosti městské organizace. Součástí setkání bylo i vánoční posezení, které se poslední dva roky vlivem covidové situace nemohlo uskutečnit. Jednání řídila členka  VV OV KSČM Teplice Irena Kořanová. O aktuální situaci KSČM a úkolech pro nejbližší období hovořil předseda OV KSČM Tomáš Zíka, který v závěru popřál všem příjemné svátky vánoční, hodně  zdraví a optimismu do roku 2023.                         JH