KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

6. ZASEDÁNÍ OV KSČM 5. 2. 2019

Dnes jednal okresní výbor déle než tři hodiny. Kromě zprávy o činnosti VV OV KSČM od posledního zasedání, schválení rozboru hospodaření za rok 2018 a projednání zprávy OVŠ o přípravě voleb do EP jsme nejvíc času věnovali diskusi ke stanovám a organizační struktuře KSČM, která je podkladem pro jednání KV a celostranické konference 27. 4. Na tu jsme zvolili delegátem člena ÚV KSČM, poslance EP Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc. Přijatým usnesením se bude okresní stranická organizace řídit do dalšího řádného zasedání 30. dubna. (jh)