KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DEN S KUBOU 2020

Ve čtvrtek 10. září proběhl na Teplicku pravidelný každoroční DEN S KUBOU. Původní dubnový termín jsme kvůli COVID-19 museli přesunout. O to víc jsme se na vzácnou návštěvu těšili. Opět jsme v našem regionu přivítali velvyslance Danilo Alonso Mederose a konzulku Evelyn León Pérez . Nemohla chybět tlumočnice Eva Mánková. Kubánské hosty doprovázela předsedkyně SČKP Mgr. Ing.Tereza Čechová-Humpolcová, Ph.D. Celodenní program byl tradičně rozdělen do tří částí. V té první byl ambasador přijat hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Setkání se zúčastnila i předsedkyně územní složky SČKP Teplice Jitka Hanousková. Kubánský diplomat si s hejtmanem vyměnili informace o aktuálním dění v době koronavirové. Na Kubě je situace o to složitější, že je ekonomika země do značné míry závislá na turistickém ruchu a ten je od jara vlivem pandemie téměř nulový. K tomu musíme přičíst stále se stupňující blokádu ze strany USA. Přesto se hrdý kubánský lid nevzdává a jejich lékaři a zdravotní brigády pomáhali a pomáhají mírnit dopady COVID-19 v 30 zemích, které o to požádaly. Mezi nimi to byla třeba i Itálie. A protože vlivem blokády nemá Kuba šanci na pomoc ze zahraničí, vyvinuli vlastní vakcínu Svrchovaná 1, kterou schválila světová zdravotní organizace a od 24. 8. ji testují na lidech. Je předpoklad, že by od února 2021 mohla být vakcína uznána. Zajímavá debata mezi politiky pokračovala i na obědě v Labské baště na břehu Labe. Po té se musel hejtman s hosty rozloučit, protože ho čekala videokonference hejtmanů s premiérem, jak jinak než na téma COVID-19. Další cesta kubánského velvyslance vedla do Dubí. Místní radní a předseda OV KSČM Tomáš Zíka zde zajistil návštěvu Domu porcelánu s modrou krví. Zde se ujal role průvodce krajský zastupitel, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči Ing. Jaroslav Dubský. Kubánští přátelé se o výrobu cibuláku živě zajímali.
Den s Kubou na Teplicku byl jako každý rok završen besedou s občany. Velvyslanec i zde v úvodním slově informoval o situaci na Kubě v době koronavirové. Zaměřil se na problémy, které přináší současná situace ve Venezuele, a již téměř šedesátiletá blokáda ze strany USA. Vyjádřil přesvědčení, že Kuba se nikdy nevzdá a všechny obtíže překoná. K tomu jí hodně pomáhají i zahraniční přátelé, mezi něž se můžeme řadit i my. Mezi účastníky besedy byli i zástupci SČKP z Ústí n.L. a mladý muž, žijící již pět let na Kanárských ostrovech, který se netajil levicovými názory. Hosty v závěru pozdravila a dárky předala i předsedkyně Levicového klubu žen v Teplicích Nataša Schalková, která připravila i občerstvení.
Velvyslanec se opět tradičně podepsal do naší kroniky a připsal tato slova: „bez ohledu na Covid jsme si nemohli odpustit návštěvu u přátel ze Společnosti česko-kubánského přátelství v roce 2020 v Teplicích. Ve zdejších územních složkách se vždycky setkáváme s přátelstvím a láskou ke kubánskému lidu a také s podporou a solidaritou v našem boji proti americké blokádě Kuby. Společně zvítězíme!“
Den s Kubou se vydařil a budeme se těšit na další návštěvu kubánského diplomata v našem okrese.

Jitka Hanousková
územně organizační složka SČKP Teplice