KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MDŽ V KŘEMÝŽI 11. 3. 2017

MDŽ 2Jak předloni, tak vloni i letos jsme v obci Křemýž, kde je přes 200 obyvatel, uskutečnili oslavu MDŽ. Oslava po zkušenosti z minulých let se nám vydařila. Počítali jsme s účastí 30 lidí a ti nám také přišli. Na naše možnosti, kdy nemáme žádný sál a používáme bývalou tělocvičnu v bývalé MŠ, byla tělocvična plná. Ženy se dobře bavily, bylo občerstvení a pro zábavu jsme měli harmonikáře pana Knapíka. Úvodní slovo o významu MDŽ ve světě i u nás přednesl předseda ZO Jindřich Klečacký, který zároveň přivítal paní starostu obce Lenku Brandtnerovou a poděkoval jí za poskytnutí finančních prostředků z obce. Klečacký zároveň poukázal na problémy, které máme v obci a které se týkají všech občanů, zejména starších a žen. Například nemáme prodejnu potravin, hospoda je zavřená, doprava také neodpovídá požadavkům občanů obce. Na tyto problémy v obci, na které jsme poukázali a žádali přítomnou starostku o její pomoc, reagovala s tím, že slíbila podílet se na řešení problému dle možností. Odpovídala i na dotazy přítomných žen. Pak už byla jen dobrá zábava ze zpěvem a tancem. Spokojeni se pak všichni vraceni do svých domovů.
                                                            Marie Klečacká