KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PŘÍSPĚVEK NA PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ VE ŠTRASBURKU 11. 3. 2019

Kybernetická bezpečnostní centra

Kybernetická bezpečnost je v posledních několika letech velmi aktuálním pojmem. V srpnu 2017 připravila Evropská komise první balíček s tímto tématem, který posiluje agenturu ENISA.
Diskutovaná zpráva chce posílit síť národních koordinačních center. Tato kompetenční centra rozpracují odpovídající části směrnic Digitální Evropa a Horizont Europa alokací grantů a podporou.
U kompetenčních center se předpokládá, že budou koordinovat a usnadňovat práci sítě celého společenství zabývajícího se kybernetickou bezpečností. Podporuji zájem zpravodajky posílit bezpečnost bezplatných a otevřených zdrojů software, protože jejich zranitelnost může ohrozit fungování internetu a s ním spojených služeb.
Centra by měla podporovat odolnost a integritu sítí a informačních systémů. Neměla by se soustřeďovat na technologie dvojího, případně vojenského užití.
V souladu se smlouvami je nutné toto rozdělení respektovat. Právě toto dělení definované ve zprávě je pro nás klíčovou otázkou, která rozhodne o podpoře diskutované zprávy.

Jaromír Kohlíček