KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

STATISTIKY CEN ZEMNÍHO PLYNU A ELEKTRICKÉ ENERGIE

písemné vyjádření poslance EP Jaromíra Kohlíčka na plénu ve Štrasburku:
Ceny zemního plynu a elektrické energie jsou zajímavé z řady pohledů. Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč právě tyto ceny mají být dlouhodobě povinně sledovány, je srovnatelnost shromažďovaných údajů. Dodávky plynu i elektrické energie představují v současnosti typická síťová odvětví. Naštěstí parametry elektrické energie i plynu jsou ve státech EU sjednoceny (stabilita napětí a frekvence u střídavého proudu, jakostní parametry u zemního plynu). Cena pro konečného spotřebitele ovšem má minimálně dvě složky, cenu za množství (normální metry kubické u plynu, kWh) a cenu za dodávku. Zejména u nejrůznějších „cen za dodávku“ vidíme nutnost definovat, které poplatky budou součástí ceny energie v položce doprava, respektive využití sítě, a které v položce množství spotřebované energie. Jde zde zejména o spotřební daně a různě strukturované poplatky za připojení k síti. Nařízení má sjednotit metodiku vykazování cen a odstranit tak případné zjištěné nejasnosti. Právě tím můžeme získat spolehlivou statistickou informaci. Jsou definována referenční období, četnost předávání údajů i možnost udílení výjimek. Zpráva je poměrně jasná, doufám, že praktické použití tohoto nařízení nenarazí na zásadní nejasnosti. Protože zároveň s přijetím daného nařízení se ruší směrnice 2008/92/ES, nedochází ani ke zvýšení počtu platných směrnic a nařízení EU. Přijetí zprávu proto podporuji.