KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Seminár k 95. výročiu založenia KSČ

Dňa 21.mája sa v Detve konal Seminár k 95. výročiu založenia KSČ. Jeho organizátor, Klub komunistov Slovenska, privítal na podujatí cez 40 záujemcov, medzi nimi Karla Klimšu (KSČM), Petra Dinuša (SAV) a Ľubomíra Betuša (KKS). Cieľom semináru, ako v úvodnom slove podčiarkol predseda KKS, Július Feješ, bolo nie len pripomenúť si známe skutočnosti a oboznámiť sa s novými historickými faktami, ale aj odborne a ľudsky zblížiť tých, ktorým sú myšlienky sociálne spravodlivejšej spoločnosti blízke.
Profesionalita vystupujúcich a dostatočný priestor na diskusiu zabezpečili podujatiu plnohodnotný priebeh a dôstojnú úroveň. Ukázalo sa, že aj napriek takej blízkej a známej téme ako je história KSČ je stále možné dozvedieť sa množstvo nových poučných informácií, navyše pútavou formou.
Napríklad veľmi fundovaný a hutný pohľad na dejiny KSČ, jej počiatočné problémy ich prekonávanie v súčasnom medzinárodnom politickom kontexte ponúkol Karel Klimša. Ľubomír Betuš vo svojom precíznom a zároveň jasnom príspevku zdôraznil, že „ak má robotníckej trieda v boji proti buržoázii a vykorisťovaniu zvíťaziť, musí sa – politicky ideovo a organizačne rozísť so sociálno- demokratickým reformizmom, oportunizmom, súčasným revizionizmom všetkých odrôd. Nevyhnutne ísť cestou vytvorenia revolučnej politickej strany nového typu.“ Podobne erudovaný a zároveň pútavý príspevok mal Peter Dinuš. Venoval sa v ňom, okrem iného, otázke antikomunistickej propagandy, príčinám vedúcim k prevratu v roku 1989. Na záver predstavil svoju novú knihu „Politika bez masky“, ktorá sa stretla s obrovským záujmom publika.
                                  Klub komunistov Slovenska