KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DISKUSNÍ KLUB V TEPLICÍCH 16. 10. 2018

V úterý 16. října proběhl další diskusní klub v Teplicích. Tentokrát byly aktuálním tématem výsledky KSČM ve volbách do obecních zastupitelstev na Teplicku a do Senátu PČR. Pozváno bylo všech 27 kandidátů do zastupitelstva města Teplice, kandidát do Senátu, přítomni byli i členové P MV, MRK a předsedové ZO KSČM z teplické oblasti. Na VV OV KSČM byl kritizován malý zájem teplických kandidátů v předvolební kampani, když se jich na setkání s občany na náměstí Svobody dostavilo osm. Dnes, kdy se mohli vyjádřit k průběhu volební kampaně a zamyslet se nad nevyužitými možnostmi, jich přišlo diskutovat jen sedm. Do diskuse se zapojili i předsedové z Novosedlic, Proboštova a Újezdečku informacemi o povolební situaci ve svých obcích. Přítomný předseda OV KSČM Tomáš Zíka zrekapituloval volební výsledky v okrese Teplice, poděkoval za podporu ve volební kampani do Senátu a vyjádřil se k výzvě členům, kterou jako její signatář přednesl člen UV KSČM, poslanec EP a předseda MVK SČM Teplice Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. Výzvu přítomní podepsali a pověřili člena UV KSČM, aby podporu tlumočil na mimořádném zasedání ÚV KSČM. Jedny volby jsou za námi a před námi 24. – 25. 5. 2019 volby do Evropského parlamentu. Stávající europoslanec nastínil možnosti volební kampaně a požádal o maximální zapojení do místní propagace. Termín předvolebního setkání s voliči byl stanoven na pondělí 20. 5. na náměstí Svobody.
(jh)