KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ V DUBÍ 19. 12. 2019

Poslední letošní vánoční posezení v rámci okresu Teplice bylo v Dubí. Zde se účastníci sešli ve vánočně  vyzdobeném klubu důchodců.  Jak nám sdělil předseda MO a OV KSČM Tomáš Zíka, využili příjemné setkání i k bilancování roku v okrese. Seznámil členy s průběhem VČS a MK, přípravou na okresní  a krajskou konferenci, hovořil o přípravě akcí v roce 2020. Samozřejmě poděkoval jak jménem předsedy MO, tak i OV za práci organizace, vyzdvihl pozitivní přístup k výběru členských příspěvků a v neposlední řadě poděkoval za podporu v práci. Protože jsem nemohla z důvodu účasti na vánoční besídce v DSS Háj vánoční posezení v Dubí pozdravit, předseda mě zde omluvil a  vyřídil můj pozdrav. Z fotografií je patrné,  že se vánoční posezení v Dubí vydařilo.

(jh)