KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PŘÍPRAVA NA DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU

Z důvodu náhlého úmrtí senátora Jaroslava Kubery vyhlásil prezident ČR Doplňovací volby do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 32 Teplice a stanovil jejich konání na pátek 27. a sobotu 28. března 2020. Případné druhé kolo se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2020
V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl.
Přihlášky k registraci se podávají nejpozději do 10. února 2020 Magistrátu města Teplice. Zmocněnec KSČM složil kauci 20 000 Kč 5. 2. 2020 a přihlášku podal 6. 2. 2020.
Nejpozději 2. 3. 2020 se uskuteční losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů.
Ve zkrácené lhůtě do konce února se podává delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí. Na naši žádost řada organizací již reagovala a delegování na OV KSČM nahlásila. Po zpracování všech požadovaných dat budou seznamy předány na příslušné obecní a městské úřady. Naším cílem je, abychom měli svého zástupce ve volební komisi i v těch obcí, kde nemáme organizace.
Vedení OV KSČM oslovilo soudruha Oldřicha Bubeníčka, jako nejvhodnějšího kandidáta pro tyto volby a on kandidaturu přijal. Vážíme si jeho rozhodnutí a je jen na nás, jak dalece budeme schopni mu ve zkrácené volební kampani být nápomoci.
Volební kampaň začala dnem vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu a končí dnem vyhlášení celkových výsledků těchto voleb. Volební kampaň KSČM bude řídit Okresní volební štáb. Hlavní důraz bude kladen na kontaktní kampaň s voliči v ulicích měst i obcí okresu. Poslední týden volební kampaně bude tradičně zaměřen na pondělní centrální mítink na náměstí Svobody 23. 3. od 15 do 17 h., na volební radioštafetu, kdy budou od úterka do čtvrtka brázdit okres dva radiovozy.

Zákon o volbách do Parlamentu v § 16 stanoví, že pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejpozději 16 dnů přede dnem voleb (tj. do 11. března 2020). Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů při volbách do Senátu. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Senátu a končící ukončením hlasování (tj. od 24. března do 28. března 2020 do 14.00 hodin) nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty, a to v objektech, v nichž jsou umístěny volební místnosti, a v jejich bezprostředním okolí