KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archiv 3.čvrtletí

2013-09-18 POMÁHÁME BYDLET I MLADÝM
TOMÁŠ ZÍKA
zastupitel města Dubí
kandidát do PS PČR
Není zcela pravidlem, aby mělo každé město či obec ve svém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na „fondu rozvoje bydlení – FRB“. Naštěstí naše město s počtem bez mála osmi tisíci obyvatel takový fond má. Ptáte se k čemu slouží? Jak je dáno v pravidlech – k poskytování příspěvků a půjček na zvelebení obytných budov a jejich staveb na území našeho města. Můžete si jako vlastník nemovitosti požádat o půjčku na obnovu střechy, fasády, výměny oken, zateplení budovy, vybudování nové bytové jednotky, zřízení nebo rekonstrukce topení,…nebo vybudování čističky odpadních vod. Na splácení těchto půjčených peněz máte až 5 let. V minulých letech se nám, zastupitelům města Dubí za KSČM podařilo navrhnout a pomocí ostatních zastupitelů i schválit pouze 3% úročení. Což je na dnešní, mnohdy až lichvářské, úroky nejrůznějších pochybných rádoby finančních firem zanedbatelná výše. Proto je tato možnost hojně a s oblibou našimi obyvateli využívaná. Nyní se nám, komunistům, podařilo prostřednictvím usnesení zastupitelstva města Dubí ze dne 18. 9. rozšířit pravidla FRB – dle mého návrhu, o žadatele, kteří nejsou vlastníky budovy nebo bytu, ale jsou oprávněnými uživateli budovy nebo bytu. Takto si mohou o půjčku zažádat i mladí, žijící se svými rodiči pod jednou střechou a vybudovat si tak třeba své první startovací bydlení. A tak my, komunističtí zastupitelé, pomáháme bydlet i mladým.
2013-09-16 POTŘEBUJEME NUTNOU ZMĚNU SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU
Bc. Aleš TALLOWITZ
kandidát pro volby do PS PČR
Jsou to dlouhé roky co náš stát tlačí před sebou problematiku sociálního systému. Vláda se po celou dobu problematiku sociálního systému, vyplácení nehorázných dávek, příspěvků na bydlení snažila tlumit před již gradujícím stavem naší společnosti. Od počátku bylo jasné, že tento balvan, který se stále tlačí před sebou se jednou zastaví a nabere směr zpět. Bylo otázkou času, kdy dojde naší pracující společnosti trpělivost. Ono přihlížet tomu, že někdo má větší finanční příjem a dlouhé roky nepracuje oproti tomu, který se snaží pracovat, zajistit rodinu a vychovávat své děti nejde donekonečna. Je nepochopitelné, proč to tak je a proč pracující musí přihlížet, žít od výplaty k výplatě, každý měsíc ve strachu, že může přijít o práci, nečekaných výdajů v domácnosti, onemocnění atd. Lidé chodí do práce i když mají zdravotní problémy a své nemoci přecházejí a to jen kvůli obavě o práci a snížení příjmu při marodním stavu. Ano, zní to jako nadneseně, ale je to realita, která trápí naší společnost. Věřím, že velká většina naší společnosti byla vychována k tomu, aby tvořila hodnoty, pracovala, vychovávala své potomky, ale každodenní nástrahy jsou již tak velké, že jsou jedinci kteří to nezvládají a musí vyhledávat odbornou pomoc nebo si sáhnou na život. Je to velmi jednoduché zajistit lidem, kteří NECHTĚJÍ poctivě pracovat a zneužívají stát pouze důležité životní potřeby. Životní potřeby jsou bydlení dle možností, strava, ošacení. Ani na jednu z těchto potřeb není nutné vyplácet peníze, které většinou končí úplně jinde. Je to smutné, ale toto je realita a pokud nepřijde změna systému a zákonů bude to ještě horší. Pokud budu mluvit za sebe, tak toto já nechci a jsem schopen a odhodlán za změnu bojovat a prosadit spravedlnost. Nemluví ze mě vztek či nenávist, ale strach o budoucnost našich dětí. Přeji kandidátům KSČM úspěch ve volbách a kdo nebude ten vyvolený musí to brát jako velmi dobrou životní zkušenost.
201309-14 MALÝ DOPRAVÁČEK 2013
Jitka Hanousková
V sobotu 14. září se uskutečnil na dopravním hřišti v Teplicích – Proseticích druhý ročník MALÉHO DOPRAVÁČKA. V doprovodu pracovníků Městské policie v Teplicích, která dopravní hřiště obhospodařuje, si děti prošly dopravní značky a pak předvedly svůj um v jízdě na kolech, koloběžkách, inlinech či odstrkovadlech. V doprovodných soutěžích připravených MV KSČM a LKŽ Teplice ti nejmenší vybarvovali obrázky s dopravní tématikou, ostatní za spoluúčasti rodičů absolvovali test s dvaceti otázkami pro cyklisty. Všichni účastníci dopolední akce obdrželi diplom, medaili, sladkosti a drobnosti, vítězové doprovodných soutěží dostali pohár. Ty předávala kandidátka do PS PČR Nataša Schalková spolu s krajskou zastupitelkou Jitkou Hanouskovou. Pořadatelé děkují všem, kdo se na akci jakýmkoliv způsobem podíleli
2013-09-11 TOMÁŠ ZÍKA
kandidát KSČM pro volby do PS PČR
v Ústeckém kraji
KSČM se jako jedna z mála politických stran bere za práva malých a středních podnikatelů – živnostníků, působících v dnešním nelehkém světě, kde velké množství zakázek získávají gigantické firmy leckdy s ne zcela jasnými majitelskými strukturami někde v zahraničí. Našim cílem v této oblasti bude i v příštích čtyřech letech podpora podnikání jako významného zdroje pracovních míst. Jednou z mnoha možností vidím v nastavení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a jejich následná řádná kontrola. Není přeci v pořádku, aby se mnohdy několika deseti milionové zakázky stavěly na tělo konkrétní firmě a ta na nich bezostyšně okrádala stát (nás daňové poplatníky ) a ještě si v závěru naúčtovala za vícepráce, které ani neprovedla. Natož pak kdy značná část z ceny zakázky je použita na takzvané všimné či provize. Vždy jsme podporovali a i nadále podpoříme kvalitní a poctivou práci „zlatých českých rukou“, která bohužel není vždy řádně oceněna. Chceme aby podnikatel, který se každodenně pere o přežití své firmy a „chléb“ pro své zaměstnance , vytváří hodnoty, z kterých mu především vyplývají povinnosti směrem ke státu (odvod DPH, daně z příjmů, odvodů za své zaměstnance…) věděl, že se mu jeho úsilí vyplatí. A to například možností daňových úlev, odpočtů… K tomu abychom naše společné cíle v oblasti podnikání mohli prosadit na půdě poslanecké sněmovny potřebujeme získat větší počet mandátů v nadcházejících mimořádných parlamentních volbách. Proto podpořte Vaším hlasem KSČM – stranu na Vaší straně.
2013-08-27 NOVÁ KYSELKA PRO BÍLINU 21. STOLETÍ
podklad Bc. Aleš TALLOWITZ
kandidát KSČM pro volby do PS PČR
Projekt rekonstrukce a obnovení lázeňského, rekreačního a kulturního areálu Kyselka v Bílině tak, aby plně sloužil občanům města, rozvoji mládeže, podnikání a turismu realizuje v současné době společnost BHMW CZ a.s. Zcela nový vzhled bývalých lázní čeká na obyvatele i návštěvníky Bíliny. Město bude z turistického hlediska zajímavější a může se obnovit jeho dávná sláva. Po mnoha letech by si tak město mohlo opět říkat lázeňské a výborně doplňovat nedaleké lázně Teplice. Rekonstruovaný areál navštívil zastupitel města Bílina Aleš Tallowitz (KSČM) a seznámil se s plány společnosti BHMW CZ. „Je to pro město velký přínos, několik let se snažíme odpočinkovou zónu Kyselky nějak oživit, nyní se to začíná dařit,“ uvedl s tím, že vize společnosti jsou velmi působivé, časem by chtěla upravit i park, který je nyní v majetku města. Nebrání se ani pronájmu či koupi ostatních lázeňských staveb, to jsou však plány budoucnosti. „Jistě bychom se nebránili vyjednávat o využití dalších budov,“ potvrdil zastupitel. Nyní je aktuální oprava administrativní budovy, podzemní haly, nákladních prostorů a přilehlých objektů. Veřejnost ocení zachování historického vzhledu a hlavně oživení tradice lázeňství ve městě. Jelikož budovy budou zdobit zrestaurované prvky, musí společnost vyřešit i otázku hlídání prostoru a v souvislosti s tím také bezpečí návštěvníků parku. „Je možná spolupráce s městskou policií, vše je jen otázkou budoucího vyjednávání a domluvy,“ podotkl Aleš Tallowitz.
2013-08-26 VÍKEND VE ZNAMENÍ DRUŽBY
Jitka Hanousková
V pátek 23. srpna zavítala na pozvání předsedy OV KSČM Teplice do našeho okresu delegace družebního OV KSS Detva v čele s jejím předsedou soudruhem Juliusem Feješem. Dalšími členy delegace byli Martin Strelec z Detvy, Anton Trebula a Peter Suja z Hriňové. Slovenští soudruzi si během víkendu vyměnili zkušenosti z politické práce s komunisty v Bílině, Dubí, Teplicích a Duchcově. Velmi si cenili přijetí u hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, kam vedly jejich první kroky po náročné a dlouhé cestě. Večer se pak pobavili na společenském večeru, který připravil MV KSČM Bílina. V sobotu dopoledne zavítali do muzea Českého porcelánu v Dubí, kde se setkali i se starostou města Dubí Petrem Pípalem (S.cz). V Dubí doprovázeli hosty Ivana a Martin Větrovcovi a Helena Ludvíková, na oběd se k nim přidal i poslanec EP Jaromír Kohlíček. Ten také hosty doprovázel na výstavu k 200. výročí bitvy u Chlumce v Teplickém zámku, kde jim podal odborný výklad. Po krátké procházce lázeňským parkem hosté až do podvečera besedovali s poslancem EP a členy P MV KSČM Teplice Petrem Vítem, Amálií Novotnou, Lukášem Přikrylem a Jiřinou Vlasatou. Příjemné odpoledne probíhalo na zahradě domu krajské zastupitelky Jitky Hanouskové a člena ZO KSČM Újezdeček Petra Hanouska. Jako vzácní hosté se pak slovenští přátelé večer zúčastnili Vatry k SNP v Duchcově. Společně prožité chvíle byly krásné, ale krátké. Již se těšíme na příští rok, kdy Tepličtí komunisté vyjedou do okresu Detva. Během roku si budeme tak jako dosud vyměňovat zkušenosti a informace prostřednictvím e-m pošty a skype. Poděkování patří všem sponzorům setkání.
2013-08-26 OHLÉDNUTÍ ZA VATROU 2013
Jitka Hanousková
24. srpna se na rekonstruovaném koupališti v Duchcově konala jubilejní 20. Vatra k 69. výročí SNP. Význam SNP připomenul předseda MV KSČ v Duchcově Jiří Kraft. Hosty přivítal zastupitel Petr Kňourek. Akci podpořili poslanci PS PČR Gabriela Hubáčková a Josef Šenfeld. Toho doprovázela tajemnice OV KSČM Litoměřice Soňa Grochalová. Účastníky pozdravil člen VV ÚV KSČM za Ústecký kraj Pavel Vodseďálek. Mezi hosty nechyběl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, poslanec Saského zemského sněmu za Die Linke Hajko Kozel, poslanec EP Jaromír Kohlíček, krajští zastupitelé Jaroslav Dubský, Martin Hošek a Jitka Hanousková. Účastníci vřele přivítali delegaci z družebního OV KSS Detva vedenou předsedou Julou Feješem. Tradičně se akce zúčastnila místostarostka z Litvínova Erika Sedláčková. Kromě domácích Duchcovských byli mezi účastníky Vatry také již tradičně zástupci všech dalších městských výborů z Bíliny, Dubí, Hrobu, Košťan, Krupky, Oseka i Teplic. Za vedení OV Teplice se zúčastnily opět tradičně místopředsedkyně Helena Ludvíková a tajemnice Jitka Hanousková. Vatru zapálili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda OV KSS Detva Jula Feješ za vydatného sekundování organizátora Ivana Šebesty. A pak již následoval večer plný dobré muziky a srdečného povídání. Na okresní volební fond z této akce přibyly dva tisíce korun. Díky
2013-07-21 SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
K 60. VÝROČÍ ÚTOKU NA KASÁRNA MONCADA
Jitka Hanousková
předsedkyně pobočky SČKP Teplice
V sobotu 20. července jsem se za pobočku Společnosti česko-kubánského přátelství v Teplicích zúčastnila slavnostního shromáždění k 60. výročí útoku na kasárna Moncada. Shromáždění se konalo v zasedací místnosti v budově ÚV KSČM. Bylo zahájeno kubánskou hymnou. Po té místopředseda SČKP Vlastimil Kálecký přivítal účastníky akce a předal květiny 1. tajemnici kubánské ambasády Eliseu Suarez. Mezi hosty byla i předsedkyně LKŽ Suzana Exnerová a předseda spolku českých novinářů Karel Mevald. Tajemnice SČKP Věslava Kedyková přečetla úryvek z obhajovací řeči Fidela Castra před soudem. Osobně mě velmi zaujal referát předsedy SČKP Ludvíka Šuldy, který mapoval historická fakta přípravy a průběhu útoku na kasárna Moncada a odhodlání kubánských komunistů dotáhnout revoluci do vítězného konce. V krátké zdravici 1. tajemnice Kubánského velvyslanectví připomenula, že cesta k politickému vítězství přinesla i velké oběti. Účastníci shromáždění přijali prohlášení, jehož text přečetl člen výboru SČKP Milan Krajča. Jeho podstatou bylo ocenění kubánské revoluce a výsledků, kterých dosáhla i přes blokády a útoků 1. socialistická země na západní polokouli. V závěru shromáždění byl promítnut krátký film ÓDA NA REVOLUCI – možno shlédnout na: http://www.youtube.com/watch?v=gn04vODhSnI – foto z akce najdete na našem webu a na facebooku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *