KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KANDIDÁT TOMÁŠ ZÍKA SE PŘEDSTAVUJE

ROZHOVOR KANDIDÁTA TOMÁŠE ZÍKY PRO DENÍKY BOHEMIA

Jste dlouholetým zastupitelem města Dubí na Teplicku. Jaké zkušenosti si můžete přenést do práce krajského zastupitele?

            Poprvé jsem se stal zastupitelem města Dubí, když jsem v roce 2005 nahradil  kolegyni, která svůj mandát složila. Rok na to, v komunálních volbách, jsem již získal mandát zastupitele zvolením. A od té doby až do současnosti, jsem v našem zastupitelstvu vlastně nepřetržitě. Vykonával jsem zde nejrůznější funkce – člen dozorčí rady technických služeb města Dubí, člen finančního, kontrolního výboru. Člen výběrové komise. V letech 2008 – 2012 jsem za KSČM získal mandát zastupitele Ústeckého kraje. Zde jsem nabyl zkušenosti na krajské úrovni kontrolního výboru, sportovní komise a v dozorčí radě Krajské zdravotní.

 V současné době jsem nejen zastupitel města Dubí, ale zároveň neuvolněný radní. K tomu ještě vykonávám funkci předsedy kontrolního výboru ZM Dubí. Na krajské úrovni jsem členem kontrolního výboru ZÚK. A abych vyplnil všechny mezery ve svém volném čase, jsem již druhé funkční období přísedící u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Takže doufám, že našim voličům mohu nabídnout dostatek zkušeností, chuť pracovat na 100%, a k tomu i pomocnou ruku.

Specializujete se na sport, kulturní a volnočasové aktivity. Co tomuto kraji v těchto oblastech chybí, případně co by v nich bylo potřeba změnit?

            Protože jsem otcem dvou super kluků, je mé působení ve sportu, kultuře a volnočasových aktivitách nedílnou součástí našeho rodinného života. Dlouhá léta jsem působil jako vedoucí mládežnického fotbalového oddílu, kde hrál starší syn. Jestli se nepletu, tak to bylo asi 12 let. A samozřejmě otcovství obnáší i spousty výletů jak do krásné přírody našeho kraje, tak jeho kulturního dědictví.

            Za sebe, ze svého pohledu, bych řekl, že je asi vždy  ještě co o kousek vylepšit. Rozhodně více sportovišť a míst na volnočasové aktivity neuškodí. Je jen otázkou, kdy jejich zřízení může, či má financovat kraj, a kdy by tato zátěž měla ležet na bedrech státního rozpočtu. To samé se určitě týká i obnovy kulturních památek. Co je ale zásadního a kladného na fungováni kraje, to jsou dotační programy, které jsou zřízeny právě za účelem pomoci v těchto všech výše zmíněných oblastech.

Osobně podporujete řadu sportovních akcí na severu Čech. Přirostla vám některá k srdci tak, že se k ní rád vracíte?

            Z toho množství mnou a mé rodiny navštěvovaných jak sportovních, tak zejména kulturních a volnočasových aktivit, vybrat tu či onu je velmi těžké. Všeobecně bych řekl, že v našem ústeckém kraji, kde jsem se narodil, vyrostl a vychovávám zde své syny, se stále něco děje. A každý – ať už obyvatel kraje, či jeho návštěvník, tak naplno může vychutnávat nejen jeho přírodní krásy, rozmanité kulturní stánky ale i velmi kvalitní sportovní akce. A na to vše bych velmi rád pozval všechny, kteří se rozmýšlejí náš Ústecký kraj navštívit – „ přijeďte, užijte si mnoho krásných zážitků a buďte u nás vítáni“.

s kandidátem jste se mohli potkat třeba na těchto akcích: