KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

6. ZASEDÁNÍ OV KSČM 28. 3. 2017

Pracovní zasedání předsedů MV, MO a ZO mělo tentokrát slavnostní zahájení. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka poděkoval Oldřichu Bubeníčkovi za 26 let práce ve funkci předsedy OV KSČM a předal mu fotoknihu dokumentující akce celého období. Další průběh jednání byl ryze pracovní. Po zprávě ze zasedání ÚV KSČM, kterou přednesl člen ÚV KSČM za okres Teplice Jaromír Kohlíček, podal předseda OV výčet z činnosti OV KSČM od Okresní konference. Tajemnice OV KSČM  Jitka Hanousková informovala o stavu příprav na volby do PS PČR. Diskutovalo se jak o zasedání ÚV a úloze vedení strany, tak o volební kampani, květnových akcích či novém způsobu vykazování hospodaření. Usnesení bylo přijato jednomyslně. (jh)