KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DESATERO OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

převzato z Haló novin

desatero otázek a odpovědí kandidáti ÚK