KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM DUCHCOV 16.11.2017

První výroční členská schůze městské organizace proběhla v Duchcově. Jednání řídil předseda MO KSČM Petr Kňourek. Místopředsedkyně MO KSČM Martina Zigmundová podala zprávu o činnosti a akcích organizace od poslední výroční členské schůze. Zpráva revizní komise konstatovala, že hospodaření MO probíhalo bez závad a v souladu se směrnicemi. Místostarosta města Ing. Stanislav Strohmeier podal výčet práce zastupitelů za KSČM a investičních akcí města. VČS projednala návrhy do vyšších stranických orgánů a zvolila nový výbor městské organizace.  Předsedkyní MO se stala Martina Zigmundová.  Dosavadnímu předsedovi Petru Kňourkovi poděkoval za dlouholetou práci předseda OV KSČM Tomáš Zíka, který zhodnotil i práci městské organizace a vyzval k důkladné přípravě na komunální volby v roce 2018.

Jitka Hanousková