KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ V DUCHCOVĚ 15. 12. 2017

Vánoční posezení v Duchcově, se konalo v pátek 15. prosince od 16 do 19 hodin na malém sále DK.  Všechny přítomné v sále přivítal místostarosta města  Ing. St. Strohmeier. K celkové dobré náladě přispěla hudba z reproduktorů pana S. Mazance, vzorná obsluha paní J. Hlaváčkové a tradiční máslové cukroví, které upekla předsedkyně MV Martina Zigmundová. Jako hosté vystoupili starosta města Mgr. Z. Šimbera a Michal Burger, který nejen všechny bavil tak, že smích se nesl celým sálem, ale také že požádal přítomné o podpis k petici s lithiem.
Za MV KSČM Vám touto cestou přeji všem krásné vánoční svátky, zdraví a pohodu v roce 2018.

Martina Zigmundová

foto St. Strohmeier