KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MĚSTSKÁ KONFERENCE KSČM V BÍLINĚ 12. 11. 2015

Výroční stranická jednání před Okresní konferencí v  okrese Teplice završila Městská konference v Bílině.  39 delegátů projednalo zprávu o činnosti od poslední MK, zprávu o hospodaření i zprávu revizora. Stanovisko MK k návrhu obsahových dokumentů IX. sjezdu shrnula jedna věta: Materiály vydané ÚV KSČM k diskusi neodpovídají současné situaci ve straně a společnosti. MK zvolila 16ti členný městský výbor složený ze zástupců všech ZO KSČM Bílinska. Staronovým předsedou MV KSČM je Milán Síba. Konference projednala i doporučení směrem k okresní konferenci a uložila ZO a MV KSČM soubor úkolů do dalšího období. V diskusi vystoupila řada členů i hosté. Nechyběl předseda OV a KV KSČM, starosta Bíliny a hejtman ÚK Oldřich Bubeníček. Zaměřil se na vnitrostranickou práci. Pochlubil se, že jeho stranická organizace přijala nového 18ti letého člena a má i několik dalších členů do 30 a 40 let.  Podotkl, že MK je přítomno 6 z 8 komunistických zastupitelů v Bílině. K jejich působení ve městě je  určen samostatný diskusní klub 19. 11., na který  všechny členy pozval.   Místopředseda OV KSČM Tomáš Zíka poděkoval bílinským komunistům jménem vedení okresu za aktivní práci ve městě i okolí v prosazování politiky KSČM na veřejnosti. Tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková poradila s průběhem voleb a návrhem usnesení. Mezi hosty byl i bývalý europoslanec a nový předseda MV KSČM Teplice Jaromír Kohlíček.

Jitka Hanousková