KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLICE 17. 8. 2020

 

Toto zasedání se konalo dne 17. srpna 2020 v malé zasedací síni magistrátu od 15, 00 hod.
Na programu schůze bylo přidělení dotací organizacím podle počtu mládeže, neinvestiční dotace FK Teplice a na provoz a údržbu vlastního sportoviště. Posledním bodem byl návrh na pověření ke kontrole pro Kontrolní výbor zastupitelstva.
Body spojené s dotacemi byly poměrně konsenzuálně schváleny. Máme 87 spolků, u kterých podporujeme sportování mládeže částkou 7.147,Kč na člena za 12 měsíců. 6 sportovních klubů dostane celkem 3. 797. 172 Kč na částečné pokrytí neinvestičních nákladů.
Pokud dotace byly schváleny bez problémů, žádost o pověření Kontrolního výboru k provedení kontroly byla podrobena poměrně rozsáhlé kritice a nakonec nebyla schválena. Někteří zastupitelé netuší, že usnesení zastupitelstva je vlastně na území města zákonem.
Ale – takový je už život. Příště se zastupitelstvo města sejde 14. září na Magistrátě. Občané jsou vítáni.

Zapsal dne 17. srpna 2020 Jaromír Kohlíček