KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno 30.6.2019

FESTIVAL RUSKÉ PÍSNĚ

Na Střekově dne 30. 6. 2019 skočil festival 9. Ruské písně Za mlhou 2019 vyhlášením vítězů. Jako host vystoupil Felix Slováček. Řada účastníků vyzdvihovala organizační práci Taťjany Sizové a přátelskou atmosféru místa.

Foto z Rytířského sálu, kde proběhlo vyhlášení výsledků Jaromír Kohlíček

PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ

Tak už tedy vše víme a davy prázdninových rodin mohou zaplavit různé dopravní trasy. Dvě dvojky, čtyři dvojky, dvě trojky. Ne – to nejsou výsledné karty v ruce hráčů pokeru. Jde o vysvědčení ve zkratce tak, jak je prarodiče dostávají.
Tati – my pojedeme na chalupu v pátek ráno s babičkou. Skutečný odjezd v 11,45 je úspěchem. Instrukce, co zůstalo doma a mám dovézt jistě včas dorazí. My do té Barcelony odlétáme až ráno. Co s Máťou? Bude doma sám – je už velký. Nebo mi jej po obědě přivezte. Něco spolu vymyslíme. A podobně je to i u jiných větších rodin. Děti, které mají to štěstí, jedou na chalupu, za poznáním někam daleko nebo na tábor.
Ne každý rodič ale má dnes na tábor peníze. Dříve se ze tři týdny platil symbolický poplatek. Dnes necelých 10 dní vyjde na cca 4 tisíce v vevném případě. A to řada vedoucích jezdí o své dovolené a „baví se s dětmi“ zdarma.
Tak tedy milí prázdninoví borci – mnoho nových dobrodružství, ať nejste nemocní a vyhne se vám úraz. A nám – dospělákům – pevné nervy a výdrž. Ať se po prázdninám nemusíme obtížně vzpamatovávat z prožitého. A hlavně – ať ti naši miláčkové po prázdninách nastoupí spolu s učiteli do školy dobře odpočatí a jen s těmi nejlepšími zážitky.

V Teplicích dne 28. 6. 2019 Jaromír Kohlíček

UŽ JSTE TO SLYŠELI?

Petra je v jiném stavu – v šestém měsíci – a nikdo nic nevěděl??

A to jsou vězni osobami, které u nás mají tu nejlepší lékařskou péči!! Pokud vím, nepravidelnosti v cyklu se mohou i u mladých žen vyskytnout. Ale že je hned v šestém měsíci?

Katolická církev nejásá a přitom je věc jasná. Petra je po brutální vraždě ve věznici se zpřísněnou ostrahou. Na nějaké „chambre separée“ – (česky „šmajchlkabinet“) v takovém zařízení místo není. A po dvou letech pobytu je hned v šestém. Asi k ní vstoupil anděl nebo nějaký duch.

Nechme ale duchařinu stranou. Jak je možné, že tak nebezpečný zločinec se klidně bez ostrahy promenuje po Jilemnici? To už není nebezpečná? Nebo se čeká na další brutální vraždu? Tak alespoň radu místním – do domu si ji nezvěte. A jinak? Policie má prý instrukce. Tak to jsem hned klidnější. Uff!!

Mimochodem – jak to kdysi bylo ve Žďáru nad Sázavou? Aha – Mladého Vejvodu ubodala žena s duševní poruchou. To tady asi nehrozí??!!

V Teplicích dne 18. června 2019           Jaromír Kohlíček

PRŮBĚH A ZÁVĚRY CELOSTRANICKÉ KONFERENCE 8. 6. 2019

Dne 8. června 2019 začala v 9.00 hodin v Nymburku celostranická programová konference KSČM. Jako delegát č. 124 jsem se jí z pověření OV KSČM Teplice zúčastnil. V úvodu – při přijetí jednacího řádu – bylo odsouhlaseno, že hlasovat budou pouze delegáti s mandátem. Při diskusi o programu neuspěly návrhy na rozšíření o řešení stavu strany po volbách do EP. (Exner a Říha), nebyl schválen ani návrh na vypuštění „ krátkodobého programu „ ( Dušek). Zaregistrováno 263 delegátů, program schválen beze změn. Úvodní slovo pronesl V. Filip a důsledně se vyhýbal hodno cení našeho výsledku při volbách EP. Jsme v EU a NATO, zachovali jsme KSČM jako jediní ve střední a východní Evropě. Vládne nespravedlivý systém , upevnily se kapitalistické vztahy. Je před námi boj proti kapitalismu. ZO již nejsou akce schopné, hledáme spolky ke spolupráci. Globální kapitalismus přijde do recese, bude horší informační blokáda. Sjednotili jsme rozštěpenou stranu a v EP jsou oslabeny dvě největší skupiny tj. Lidovci a socialisté. Ukrajinci z Rudé armády dislokované ve střední Evropě, jsou veterány již od roku 2004. Jakmile začali o podobném kroku uvažovat Rusové, je oheň na střeše. St. Grospič konstatoval, že základem tolerance vlády je 7 bodů, ale to rozhodně není nový program. J. Horák, stejně jako většina dalších řečníků tvrdě kritizuje nekomunistickou politiku bez reflexe jejich výsledků vedením strany, kritizuje druhy předložených materiálů, chybí marx-leninský program. Návrh je špatný. Nedostatečná je již analýza. Předpokladem cesty dál je snaha o obnovení marxistického charakteru strany . Je předložen návrh preambule a 10 tezí, žádáme o připomínky. K jednotlivým okruhům programu , připravujeme kulaté stoly . Říha konstatuje rozvoj vnitřních sporů místo návrhu řešení. Je nutné vyměnit vedení a program musí lidem říci , kde mají oporu. Kvacskai podporuje vývody Horáka, program nutno přepracovat. Musíme se shodnout nejdříve na základě. Pojmosloví je zmatené. V programu chybí teoretický základ. Konkrétní detaily , kterých je řada obsažena v předložených návrzích , umí splnit i jiní (Babiš). Kopřiva konstatoval, že neúspěch KSČM je jasný. Strany jsou posuzovány podle akcí vedení a jejich zástupců v parlamentu. V EU po prohraných volbách je zvykem, že odstupuje předseda strany , u nás ne ? Filipe, odstup. Chaloupka diskuse musí jít po podstatě. Dejme obsahové zadání , proveďme analýzu. Kde je třídní pohled na věc ? Jakou společnost chceme ? Mnoho věcí návrhu lze použít, ale chybí teoretický základ. Celkem se za dopoledne vystřídalo více než 15řečníků a vesměs konstatovali, že jdeme od porážky k porážce (Hrůza), schody se zametají shora (Klimša), málo diskutujeme, občané nevědí, že komunismus je horizont dějin (Urban), kolaps životního prostředí způsobují nejvíc ti nejbohatší (Dosedlo). Korjagin navrhuje uchopit návrhu programu technický pokrok, robotizaci a průmysl 4.0. Osobně jsem konstatoval, že v úvodu programu musí být cíl aktivity strany. To je systémová změna. Základem musí být společenské a skupinové vlastnictví. Odmítáme současný vládnoucí neoliberalismus. Přednost před soukromou jednorázovou spotřebou , musí být potřeby společnosti. Náš program se dá stručně shrnout takto: Mírové řešení sporů, odzbrojení, odstranění cizích vojenských základen z EU, sociální program v nejširším slova smyslu s posílením základních funkcí státu a masívní podpory družstevního hnutí ve všech jeho oborech. Odpoledne se ozvalo několik výjimečných pochvalných vystoupení vedle další kritiky navrhovaného program. Mj. zaznělo – pojďme se bavit! (Dušek), již pracujeme podle dodaných navrhovaných materiálů (Bohatec), chybí vize budoucnosti a jasné úkoly pro poslance – například 100% zdanění zisků firem sídlících v daňových rájích (Milata). V závěrečném slově Filip vyjádřil snahu, aby byl přijat pouze inovovaný Kladenský program. Na začátku hlasování o usnesení bylo při kontrolním součtu přítomno 259 delegátů, což je znamení toho, jakou důležitost přítomní přijetí správného usnesení přisuzovali. Kromě standardního „bere na vědomí a ukládá“, bylo po bojovém hlasování se snahou o revokaci přijato, že konference akceptuje tvorbu a rozeslání alternativního programu strany jako podklad pro jednání výročních členských schůzí a na ně navazujících dalších jednání směřujících ke sjezdu. Na základě tohoto bodu usnesení vystoupil při ukončení konference V. Filip a teatrálně varoval před nebezpečím rozštěpení strany. Zdá se, že ne všichni ve vedení strany jsou nadšeni z možnosti vést nad novelou našeho programu skutečnou diskusi. Jen těsně nebyl schválen návrh na vyhlášení soutěže „O centrální heslo“, vznesený Posoldou.
Závěr: konference přinesla velmi zajímavou diskusi a ukázala, že cesta k sebereflexi ve straně po dalších prohraných volbách bude ještě dlouhá.

9. června. 2019 zapsal: Jaromír Kohlíček

PÁR VĚT K POSLEDNÍM ZPRÁVÁM Z BAVOR I DOMOVA

Tak v neděli skončil další sudetoněmecký den v Řezně (Regensburg). „Milé krajany“ – tak je oslovuje mj. pan Bělobrádek i Herman – navštívili při „sněmování“ i letos. V doprovodu velvyslance pana Podivínského. Sraz Sudeťáků doporučuji „budovat osobní vztahy“ občanů obou zemí. Jak s tím souvisí plány „jednou“ uspořádat sraz této organizace v České republice, nevím. Podle účasti našich občanů se zjevně vztahy budují. Máme se tedy na co těšit.

Pokud by to komukoliv připomínalo podřízení české církevní provincie prelátům v Regensburgu, jistě jde o podobnost pouze náhodnou. Nebo je v tom něco symbolického? A co na tuto účast říká ministr zahraničních věcí samostatné suverénní České republiky? A co poslanci v Praze? Budou interpelovat a ohradí se proti dalšímu kolu nehorázností? Pokud je vše v pořádku, očekávám jednání zástupců Čechů vyhnaných v roce 1938 z pohraničí v velvyslancem Spolkové republiky zahájené jeho omluvou za vyhnání Čechů z jejich domovů.

V neděli dorazila ještě jedna znepokojující zpráva. Kdosi poničil pamětní desku  – pomník Nicolase Wintona na hlavním nádraží. Bude to téma další demonstrace na Václavském náměstí? Těžko! V tomto případě mají „milionoví chvilkaři“ organizující demonstrace proti AB a jiným zcela jiné starosti.  Jak rád bych se mýlil!!!

Tak máme ten konec týdne za sebou. Nepotěšil mne.

Na Broumově dne 10. června 2019 sepsal Jaromír Kohlíček

POTŘEBUJÍ KOMUNISTÉ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI?

Asymetrie a nerovnost vývoje mezi členskými státy EU se prohlubuje. EU sama se nachází v krizi a čelí velkým problémům. Pracující jsou vystaveni neplnohodnotné práci, sociální nejistotě, nerovnostem, chudobě a jejich mzdy i penze jsou pod stálým tlakem, stejně jako jejich práva. Lidé, a zejména mládež poznávají nezaměstnanost, jsou nuceni k ekonomické migraci. Zhoršuje se přístup ke školství zdraví i bydlení. Tato realita je výrazem zintenzivnění politiky exploatace a chudnutí. Evropská unie, její vládnoucí třídy a síly, které ji reprezentují, nemohou nadále zakrýt rostoucí sociální napětí a jejich politiky – aplikace tezí neoliberalismu v ekonomice, nedemokratické a centralizované struktury jejího fungování, militarizace a intervencionismus v mezinárodních vztazích.
Realita, se kterou se lid v našich zemích setkává je velmi odlišná od deklarací a slibů EU a sil, které ji řídí.
Místo prosperity počítají národy Evropy nezaměstnané, bezdomovce a chudé na milióny. Zároveň miliardy euro jsou použity na sanování bank. Veřejné služby a podniky jsou privatizovány. Sociální zboží je obchodováno. Bankovní ztráty jsou transformovány na veřejný dluh, který nesou na svých bedrech pracující.
Sjednoťme síly, zesilme boj. Komunisté, pokrokáři, anti-kapitalisté, anti-liberálové, anti-neoliberálové, levicové a ekologické síly, které společně podepsaly výzvu z 10.01.2019 k volbám do Evropského parlamentu konstatují, že tyto volby jsou významnou možností posílit náš boj za lepší budoucnost našich zemí a kontinuitu levicových snah.
Chceme Evropu sociálních práv, která slouží těm, kteří vyrábějí a řídí ekonomiku, tedy pracujících lidí. Evropu, která zajišťuje stálé stabilní, plnohodnotné zaměstnání všem, která obnoví a dále prohloubí sociální práva. Evropu, která brání a podporuje veřejné služby. Evropu, která zajišťuje právo na výchovu a práci pro mladou generaci a slušný standart žití pro staré a zranitelné sociální skupiny. Evropu, která obnoví a rozšíří sociální infrastruktury, poskytne podporu rodinám, dětem a hendikepovaným. Evropu ekonomickou, sociální. Evropu ekologicky udržitelného pokroku, zajišťující postupné sbližování mezi různými zeměmi. Tolik ze společné výzvy pro volby do EP 2019 za Evropu dělníků a národů.
Mezinárodní spolupráce je logickým závěrem všech programů skutečně levicových politických stran. To nám jasně ukazují i závěry 5. a 9. sjezdu KSČ. Vyplývá to ze společného programového základu komunistických stran, který lze ve stručnosti shrnout do dvou tezí.
1. Boj za mírové řešení všech sporů v mezinárodních vztazích a odzbrojení.
2. Sociální program v nejširším slova smyslu.
Pokud chceme tento program realizovat, bylo by naivní se domnívat, že je to možné v případě vítězství levicových sil v některé z malých zemí světa. Naopak v případě dostatečně velkých celků, například velikosti EU, můžeme o podobném programu uvažovat. K tomu ovšem potřebujeme elementární jednotu levicových sil jednotlivých zemí, které budou schopny překonat rozdílné pohledy na řadu aspektů konkrétního politického programu. Určitým zárodkem takového překonání je praktická mezinárodní spolupráce zdola na straně jedné a prohlášení deklarující společné cíle při různých významných příležitostech, která připravují mezinárodní porady levicových stran na straně druhé.
Jedním z mnoha znaků, jimiž se skutečné levicové strany odlišují od ostatních, je jejich spolupráce, naproti tomu strany pravicové či populistické o vzájemnou mezinárodní spolupráci nestojí, neboť většinou bývá v přímém rozporu s jejich nacionalistickými tendencemi či zájmovými rozpory.
Pokud jde o společné deklarace, potom 10.01.2019 deklarovalo ve společné výzvě otevřené pro další levicové subjekty 20 levicových stran snahu pracovat společně k posílení skupiny sjednocené levice v budoucím Evropském parlamentu. Jistě se nejedná o první výzvu tohoto druhu a dosavadní existence poslanecké skupiny GUE – NGL v EP ukazuje, že přes všechny problémy taková spolupráce je možná, a to už od roku 1979.
Spolupráce zdola, o kterou se dlouhodobě snaží skupina levicových stran mezi Slovinskem, Rakouskem a Itálií je jedním z příkladů hodných následování. Ve střední Evropě již 19. rok zástupci levicových stran z různých regionů ČR, Německa a Slovenska rozvíjejí takovou praktickou spolupráci a přitom zkoušejí zapojit do společných aktivit i subjekty z dalších zemí EU. Několik let se nadějně rozvíjela spolupráce s jednou z organizací Francouzské komunistické strany z oblasti Paříže, několik let jsme úspěšně zkoušeli zapojit i levicové subjekty z Polska či ze Španělska. Při několika příležitostech se zúčastnili společných akcí i jednotlivci z jiných zemí.
Stálé fórum evropské levice-regionů SFEL ve své činnosti realizuje každoročně řadu akcí, které jsou ve shodě s levicovým programem našich stran. To jsou KSČM, DKP, KPD, die Linke a KSS. Několik let byla navíc v platnosti smlouva o spolupráci klubů zastupitelů KSČM Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje, klubů zastupitelů Linke ze Saska a Branibor a klubu zastupitelů SLD z vojvodství Dolní Slezsko a Zielona Góra. Bohužel se tato spolupráce dlouhodobě neudržela, ale SFEL-R ve své práci pokračuje a nadále organizuje některé tradiční akce. Jde o účast na lednové manifestaci v Berlíně – vzpomínce na zavraždění Rosy Luxemburkové a Karla Liebknechta, společnou oslavu MDŽ, společnou účast na velikonočních pochodech proti americkým vojenským základnám v Německu. Každoroční Europacamp organizujeme střídavě v ČR, Německu a Slovensku s tím, že jeho součástí je vždy diskuze k zásadním politickým otázkám.
Domnívám se, že tyto aktivity zdola jsou velmi důležité a mají potenciál získávat pro levicové myšlenky další stoupence. Ty totiž nezískáme tím, že lidé budou číst sebepropracovanější výzvy. Získat je můžeme pouze zcela konkrétní aktivitou, jež bude spojovat politickou práci s poznáváním nových míst.
Pro politické diskuze se snažíme angažovat nejen vedoucí funkcionáře členských stran, ale i další levicové osobnosti. Jsme si vědomi, že jedině přitažlivá témata a zajímavé podání mohou přispět k povzbuzení účastníků v dalším plnění úkolů levice. K takovým zajímavým příležitostem patří boj proti radarové základně v ČR, snaha o obnovení památníku Ernsta Thälmanna u Berlína či podpora hnutí proti americkým základnám v celé Evropě. Úspěšně jsme se podíleli i na blokování každoročního pochodu neonacistů 13. února v Drážďanech. Této aktivitě extrémní pravice se nám podařilo zabránit. Pojďme společně po této cestě dál!

Jaromír Kohlíček