KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

5. ZASTUPITELSTVO MĚSTA TEPLICE 17. 6. 2019

17. června 2019 se od 15,00 sešlo zastupitelstvo města na svém 5. zasedání.
Volba přísedících, závěrečný účet a uzávěrka za rok 2018. To byly zdánlivě bezproblémové body. Přiznám se, že v Uzávěrce jsem marně hledal zmínku o podílech města v SBD. Bylo mi přislíbeno, že odpověď bude dodána později.
Město využije OPD – výzvu č. 058 ke spolufinancování projektu modernizace a rozšíření trolejbusových tratí. Lávka přes trať v Řetenicích přejde z částečného vlastnictví města na Dráhy (SŽDC) a lavička bude modernizována.
Trochu nezvyklým dokumentem je schválený Program rozvoje Statutárního města Teplice na roky 2019 – 2026. Co si nedokážu představit, to je hodnocení splnění navržených cílů – to bude moc zajímavé!!
Návrh Plánu rozvoje sportu doprovázela bohatá diskuse bez výstupu. Koneckonců, ani žádné závěry nebyly navrženy.
Třetí z dokumentů, které se momentálně tvoří se nazývá Plán udržitelné mobility města. Ten projednávali zastupitelé a veřejnost ve středu odpoledne. Parkování, Kladrubská spojka, Modlanská spojka, cyklodoprava, pěšáci. To jsou hlavní hesla ze středečního jednání.
Zastupitelé mají tedy plán akcí splněn a mohou začít prázdniny. Další zastupitelstvo bude v září.

V Teplicích dne 20. 6. 2019 zapsal: Jaromír Kohlíček