KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MĚSTSKÁ KONFERENCE KSČM TEPLICE 1. 12. 2017

Městská konference v Teplicích projednala předložené materiály, zvolila nové orgány a podala návrhy k okresní konferenci. V usnesení přijala řadu úkolů pro další období. Velká pozornost byla věnována hledání optimální taktiky a strategie pro oslovení voličů. 

 • Ve volebním roce 2018 se musí stát předvolební kampaň pro volby do Senátu a obecních zastupitelstev osobním úkolem každého člena ZO KSČM.
 • Přes vyšší věk většiny členů našich základních organizací je naším úkolem agitovat ve svém okolí a informovat veřejnost o naší činnosti a našich názorech. K tomu budeme i nadále využívat především Haló noviny, Informace OV KSČM, webové i facebookové stránky KSČM. Zkuste zjistit možnost instalace informační skříňky, případně výlepu našich volebních materiálů na nemovitostech soukromníků.
 • Budeme pokračovat v pravidelném pořádání osvědčené formy Diskusních klubů se zajímavými osobnostmi politického i společenského života. Tyto besedy budeme propagovat v tisku i na facebooku
 • Budeme podporovat naše zastupitele svou účastí a sledováním veřejných zasedání městských a obecních zastupitelstev
 • Před volbami uskutečníme setkání s občany na náměstí Svobody s doprovodným programem za účasti kandidátů pro volby do Senátu a zastupitelstva města Teplice a budeme organizovat kontaktní kampaň v ulicích města i okolních obcích
 • Budeme pokračovat v organizování osvědčených veřejných společenských akcí a snažit se přijít s novými nápady, jak rozšířit řady sympatizujících s programem KSČM
 • Budeme pokračovat ve spolupráci s LKŽ, KČP a pobočkou česko-kubánského přátelství v Teplicích
 • Budeme usilovat prostřednictvím našich členů ve společenských organizacích jako jsou zahrádkáři, včelaři, rybáři, myslivci, hasiči o navázání či prohloubení spolupráce při organizaci akcí pro veřejnost
 • Budeme usilovat o medializaci zastupitelů KSČM v Teplickém deníku, v Regiu, články zastupitelů zveřejňovat i na  webových a facebookových stránkách OV KSČM a v Haló novinách
 • Budeme hodnotit práci jednotlivých zastupitelů za KSČM z pohledu jejich zapojení v orgánech a akcích ZO, MV i OV KSČM. Budeme důsledněji vyžadovat od jednotlivých zastupitelů sebehodnocení jejich osobního podílu na prosazování naší politiky v zastupitelstvu a na veřejnosti
 • Vytvoříme z individuálních členů organizaci při MV KSČM, kde budeme členy pravidelně informovat o dění v KSČM a zajistíme placení členských příspěvků
 • Budeme v kontaktu s předsedy ZO KSČM prostřednictvím pravidelných měsíčních porad