KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ 19. 3. 2019

V úterý 19. března se uskutečnilo 2. pracovní setkání zastupitelů zvolených z kandidátek KSČM v okrese Teplice s výkonným výborem OV KSČM. Jednání zahájil předseda OV KSČM Tomáš Zíka nástinem programu setkání.  Samotný průběh řídil předseda Okresní rady členů zastupitelstev Jiří Dbalý, Zastupitelé  Bíliny, Hostomic, Novosedlic, Oseka, Krupky, Újezdečka, Dubí a Teplic si  vzájemně vyměnili zkušenosti  z prvních pracovních jednání  zastupitelstev, výborů a komisí. V závěru byl stanoven termín dalšího setkání na 11. 6. Nosným tématem bude výměna zkušeností v oblasti bytové situace, kultury a sportu.                          (jh)