KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

2. ZASEDÁNÍ OV KSČM 29. 3. 2016

Druhé pravidelné zasedání OV KSČM po okresní konferenci se uskutečnilo 29. 3. Po zprávě z 18. zasedání ÚV KSČM, kterou předložil člen ÚV KSČM do jednání písemně, následoval výčet z práce výkonného výboru od prvního zasedání OV KSČM 2. února a zpráva OVŠ o přípravě na volby do KZ. Ke zprávám se rozproudila živá diskuse, zazněly i kritické připomínky k plnění volebního programu. V usnesení byly stanoveny úkoly MV, MO a ZO KSČM v zajištění májových akcí a pokračování v harmonogramu volebních příprav.                           (jh)