KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

5. ZASEDÁNÍ OV KSČM 1. 11. 2016

5. zasedání OV KSČM se seznámilo se zprávou o průběhu a závěrech 4. Mimořádného zasedání ÚV KSČM, kterou podal člen ÚV KSČM za okres Teplice Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. Místopředseda OV KSČM Tomáš Zíka podal zprávu o činnosti VV OV KSČM od posledního zasedání v září. Vyhodnocením voleb do KZ se zabývala tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková. Ta podala i zprávu o realizaci zabezpečení ČS ZO a MO, MK a OK KSČM a předložila návrh rozpočtu OV KSČM na rok 2017. Nedílnou součástí zasedání byla i zpráva o činnosti Okresní revizní komise, kterou podal její předseda Ing. Miloslav Novák. Diskuse probíhala tak jako vždy přímo k jednotlivým bodům a jejím vyhodnocením se bude zabývat VV OV KSČM. Předseda OV a KV KSČM Oldřich Bubeníček informoval zasedání o povolebním vyjednávání a možnostech KSČM v ÚK. Usnesení z 5. Zasedání OV KSČM bylo přijato jednomyslně.