KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DISKUSNÍ KLUB S POSLANCEM EP Ing. Jaromírem KOHLÍČKEM, CSc. 26.2.2019

Městský výbor v Teplicích vybral pro první diskusní klub roku 2019 aktuální téma – PŘÍPRAVA VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU. Stávající Poslanec EP Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a kandidát číslo 17 pro květnové volby do EP informoval o přípravě volební kampaně, focení kandidátů, volebním logu, návrhu plakátů a letáků na rozdávání voličům. Podstatná část diskusního klubu byla věnovaná volebnímu programu, především jeho klíčovým tématům, jako jsou otázka migrace a migrační politiky, otázka rozdílů v rámci EU – dvojí kvalita potravin, nejednotné podmínky podpory různých oblastí – nejviditelněji vždy vyvstanou zemědělci, rovné postavení členských států i občanů. Dalšími tématy jsou sjednocování EU, nová energetická politika EU, zahraničně politické otázky – vztah k Rusku, USA, vojenská angažovanost, ekonomické otázky spojené se sankční politikou, kterou vedou USA proti EU, vymezení se vůči některým z nesmyslů proudících z EU. Uvedl, že KSČM podpoří hlasování o vypsání referenda o setrvání ČR v EU a podotkl, že tohoto tématu se některé strany profilující se jako protestní chopí. Opomenuty nezůstanou ani otázky sociálního charakteru. V téměř dvouhodinové diskusi zazněla nutnost lépe využít možnosti propagace KSČM v médiích, získání co nejvyššího počtu preferenčních hlasů pro kandidáta číslo 17, což je úkol pro všechny naše členy, debatovalo se o využitelných zdrojích energie, o Brexitu či politické situaci v Evropě. V závěru byli účastníci pozváni na další diskusní klub, kdy 25. března v Teplicích přivítáme poslankyni PS PČR Ing. Hanu Aulickou-Jírovcovou a nosným tématem bude Sociální politika KSČM. (jh)