KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM KOŠŤANY 16. 10. 2015

VČS MO KSČM Košťany se konala za účasti téměř 60 % členů. Byl zvolen staronový tříčlenný výbor a revizor MO KSČM.  Předseda Jiří Dudešek podal výčet z aktivit městské organizace. Přes vyšší věk většiny členů se daří ve spolupráci s aktivním levicovým klubem žen realizovat oslavy MDŽ, pietní akt k výročí osvobození i Vánoční posezení. Zástupci MO se zúčastňují PA u Duchcovského viaduktu, v Terezíně i na Vatře v Duchcově. Spolupracují i s místními hasiči a klubem seniorů. O dění ve městě průběžně MO informuje místostarosta zvolený za KSČM. VČS projednala a schválila své návrhy pro Okresní konferenci. Tajemnice OV KSČM a krajská zastupitelka Jitka Hanousková s účastníky VČS detailně probrala materiály pro diskusi na VČS. Hlavní úkoly aplikovala na podmínky našeho kraje a informovala o aktuálních úkolech krajských zastupitelů.  Místopředseda OV KSČM Tomáš Zíka  poděkoval jménem OV KSČM za aktivitu košťanských komunistů  a pozval přítomné na 12. Lampionový průvod v Dubí.