KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VYJÁDŘENÍ KE ZPRÁVÁM PROJEDNÁVANÝM NA PLÉNU VE ŠTRASBURKU 4.-7.7.

OZNAČOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI ŠTÍTKY
Energetické štítky jsou v poslední době velmi zajímavým marketingovým tahem, který bohužel ztrácí svoji účinnost. Tak, jak se daří snižovat energetickou spotřebu jednotlivých spotřebičů, přestává být původní stupnice přehledná a ztrácí se jednoduchost celého značení. Spotřebitelé se logicky ptají, co může být lepší, než zařízení označené A. Jenom znalcům nezůstane utajeno, že to mohou být A+, A++, A+++, atd. Skutečnost, že změna značení je nutná, bude asi každému jasná, pokrok se nedá zastavit. Špičkové spotřebiče, z doby před 20 lety, dnes už asi špičkou nejsou. Otázkou samozřejmě je, zda perioda změn (posunu) kategorií, má být 10 či více nebo méně let. To ovšem nic nemění na tom, že je vhodné jednoduše naznačit u nových spotřebičů jejich „stupně“ úspornosti či neúspornosti. Forma nařízení je zjevně v daném případě namístě. Domnívám se, že tento materiál převážná většina poslanců EP podpoří tak jako já. Nabízí se ovšem otázka, zda extrémně úsporná elektrická zařízení budou mít skutečně stabilně nízkou spotřebu elektrické energie a zda i po několika letech budou plně funkční, a to i po mechanické stránce.

ÚČAST ÁZERBÁJDŽÁNU NA PROGRAMECH UNIE
Ázerbájdžán je jednou ze zemí kaspického regionu disponující významnými ložisky ropy a zemního plynu. Tato ložiska byla využívána již koncem 19. století. V současné době vývoz ropy a zemního plynu zajišťuje podstatnou část příjmu tohoto kavkazského státu. V nedávné minulosti se EU pokusila připravit projekt plynovodu z oblasti Kaspického moře přes Turecko a Balkán. Bohužel tato platonická snaha přípravy projektu s názvem NABUCCO skončila do ztracena. Základním předpokladem pro stavbu plynovodu totiž je zajištění dostatečného množství zemního plynu, což tehdejší politici EU nezvládli. Na jedné straně sankce proti Iránu, na druhé straně nedostatečná kapacita zdrojů v Ázerbájdžánu (něco kolem 1/3 celkové plánové kapacity). Spolu s ekonomickou krizí, koncem 1. dekády tohoto století to nebyly příznivé podmínky pro realizaci projektu. Ázerbájdžán je již řadu let ve válečném stavu s Arménií (jde o územní spor spojený s Náhorním Karabachem), ale jeho vztah k Turecku je bezproblémový. Naopak vztahy s Íránem jsou vždy poznamenány jistou nervozitou, vzhledem k tomu, že bezprostředně za společnou hranicí žije významná ázerbájdžánská menšina. Volby v Ázerbájdžánu lze v asijském kontextu považovat za demokratické, v kontextu EU jsou pravidelně vyslovovány k volební proceduře i vlastnímu provedení výhrady. Uzavření protokolu k dohodě o partnerství i při vědomí těchto limitů podporuji.

Jaromír Kohlíček