KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EP ŠTRASBURK 13. 11. 2018

Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP

Vývoz zbraní je nesporně jedním ze tří nejziskovějších odvětví podnikání. Na rozdíl od obchodu s drogami a bílým masem jsou zbraně považovány za legální komoditu. Jejich vývoz i obchod s nimi se snaží státy EU do jisté míry regulovat. Jak vyplývá z 19. výroční zprávy pracovní skupiny COARM, výsledek není, navzdory dosud vynaloženému úsilí, nijak povzbudivý. Osobně jsem překvapen tím, že se autorka Sabine Lösing v bodě L pozastavuje nad tím, že „v některých případech byly zbraně vyvezené do určitých zemí…, použity v konfliktech, např. v Jemenu“. V návaznosti na toto šokující zjištění mě mile překvapuje, že se podle autorky zprávy, země EU snaží ovlivnit licenční politiku a zároveň přesvědčit státy, které stojí mimo uplatňované dohody, aby zavedly společný mechanismus licencování vývozu zbraní a munice. Jedná se nejen o kandidátské země pro vstup do EU, ale i o Bulharsko a Rumunsko, jejichž zbraně byly v Sýrii i v Iráku ve velkém množství nalezeny v rukou ISIS. Každopádně se zpráva se znepokojením zmiňuje o klíčové roli masivních vývozů zbraní z EU do Saúdské Arábie v souvislosti s krvavou válkou a rychle se rozvíjející humanitární katastrofou v Jemenu. Přitom je jasné, že materiály v této válce používané pocházejí právě z nejvýznamnějších zemí EU. Jedná se o válečná plavidla, letadla a bomby. V této souvislosti je s podivem, že EU má ambice se stát celosvětovým obhájcem míru. Míra pokrytectví je v této zprávě překročena, proto ji nemohu pokročit.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.