KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

BESEDA V DETVE 10. 12. 2016

VZDOR – strana práce a Klub komunistov Slovenska – OZ zorganizovali 10.12.2016 v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve besedu na témy : Ťažba ropy na severovýchode Slovenska a poľnohospodárstvo na Slovensku po roku 1989.

Problematiku ťažby ropy na severovýchode Slovenska uviedol vo svojom vystúpení RNDr. Milan Petro, bývalý geológ. V odborne a zaujímavo podanom vystúpení oboznámil prítomných s ťažbou ropy a plynu od geologického prieskumu až po samotnú ťažbu. V podmienkach Slovenska poukázal na nedostatočnú legislatívu, ktorá nahráva špekulantom a zištným záujmom zahraničných investorov. V nasledujúcej diskusii odpovedal na otázky, týkajúce sa hlavne možností okolo ťažby ropy na severovýchode Slovenska i špekulácií, ktoré sprevádzajú tieto, hlavne pre občanov dotknutých oblastí veľmi citlivé problémy.
K problematike smerovania poľnohospodárstva na Slovensku po roku 1989 vystúpil Ing. Vladimír Palša CSc. , bývalý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR a dlhoročný predseda JRD v Kapušanoch. Ako zainteresovaný praktik, ale i vysoký ministerský úradník, odborne ale aj veľmi zaujímavo poukázal na vynikajúce výsledky nášho poľnohospodárstva do roku 1989. Vysoko vyzdvihol hlavne sedemdesiate a osemdesiate roky 20. storočia. Potom rozobral príčiny úpadku poľnohospodárstva po roku 1989, medzi ktoré patrí podcenenie a nezáujem všetkých ponovembrových vlád o túto problematiku, diletantstvo a nezvládnutie prístupových procesov pri vstupe Slovenska do EÚ. Po tomto vystúpení nastala živá diskusia, v ktorej účastníci kládli otázky týkajúce sa pôdy a vlastníckych vzťahov k nej a tiež ďalšie otázky k tomuto zaujímavému vystúpeniu.
Beseda na tieto zaujímavé témy splnila svoj cieľ hlavne vystúpením kvalitných a fundovaných lektorov, ktorí vedeli získať záujem poslucháčov a obohatili ich o množstvo informácií, ktoré by sa ťažko dozvedeli z oficiálnych zdrojov.
Pred samotnou besedou prebehlo krátke stretnutie predsedu strany VZDOR – SP Stanislava Pirošíka a predsedu Klubu komunistov Slovenska – OZ Júliusa Feješa. Stretnutie sa týkalo spolupráce ľavicových strán a hnutí, ktorá sa začala spoločným protestným zhromaždením 17. novembra 2016 v Bratislave a pokračuje aj dnešnou akciou. Spolupráca je potrebná hlavne s ohľadom na vývoj politickej situácie na Slovensku, ktorú sprevádza nárast radikalizácie i prejavujúca sa fašizácia s nežiadúcou odozvou u mládeže. Konkrétna spolupráca bude spočívať v pozývaní spriaznených subjektov na akcie, spoločný postup pri voľbách všetkého typu i organizovanie spoločných akcií.

Július Feješ, Detva