KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLICE 14. 9. 2018

Po schválení pořadu jednání a volbě návrhové komise jsme sledovali zásadní inovaci průběhu jednání. Byly zde totiž představeny 3 studie, a to ideová urbanistická studie parteru Lázeňské náměstí, Teplice, ideová urbanistická studie parteru Masarykovy ulice Trnovany, Teplice a studie revitalizace Tržního náměstí v Teplicích. Ve všech případech se rozvinula poměrně široká diskuze. Účastníci se shodli na tom, že všechny tři části města je nutno řešit, přičemž u Tržního náměstí se dosavadní pokusy zcela nezdařily, u Masarykovy ulice byla daná koncepce již před určitou dobou projednávána se skupinou majitelů objektu a v případě Lázeňského náměstí by bylo perspektivně vhodné vedle plochy mezi Rooseveltovou ulicí, lázněmi, zadní částí zámku a dolním rybníkem rozšířit studii také o části svahu nad Rooseveltovou ulicí od Sadových lázní až po křižovatku pod budovou Lesů ČR. Tento můj názor nebyl přijat, ale zřejmě se s ním bude stejně dále pracovat – jak mi sdělil ing. arch. Sedláček. Diskuze byla ve všech případech poměrně konstruktivní a věcná. Je pravděpodobné, že nové zastupitelstvo bude v řešení těchto tří návrhů pokračovat.
V další části byla formálně projednána rozpočtová opatření a potom deset prodejů parcel. Následovaly dva odkupy parcel. Poměrně zajímavý může být vývoj nejvyšší části Janáčkových sadů, kde bylo schváleno odkoupení parcely s vodojemem Štefánik. Jedna z parcel dále projednávaných bude na město bezúplatně převedená a jeden z navrhovaných prodejů byl také neschválen. V závěru bloku byl schválen seznam nemovitých věcí prodaných podle „Pravidel“.
Dotace podle Pravidel pro uvolňování dotací na podporu kultury a sportu byly schváleny ve prospěch Trautzlovy umělecké společností, Pink Panther Agency a Fotbalového klubu.
Další dva body jednání byly po neurovnané diskuzi odloženy na příště. Šlo o rekognoskaci lokality pro vybudování venkovního koupaliště na Zámecké a o vyhlášku o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Poslední bod programu s názvem Udělení čestného občanství města Teplice panu Kurtu Taussigovi, veteránu RAF, byl poměrně snadno schválen.
V různém byly diskutovány stromy poražené v souvislosti s budováním kruhového objezdu na Bílinské a rozšířením parkovacích ploch v místě. Ostatní vystupující vesměs poděkovali kolegům za spolupráci. Osobně jsem vyjádřil přesvědčení, že systém cyklostezek ve městě se nám v příštím zastupitelstvu podaří prosadit tak, jak je navrhován výborem DoDo.

Zapsal: Jaromír Kohlíček