KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VYSTOUPENÍ NA PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ VE ŠTRASBURKU 5.7.17

NAŘÍZENÍ O EVROPSKÉM FONDU PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ EFSD

V nařízení se předpokládá, že celkový rámec pro partnerství se třetími zeměmi bude vyčíslen na 44 miliard Euro na investice z prostředků souhrnného rozpočtu Unie a 3,35 miliard Euro z jiných zdrojů. Nástroje způsobilé pro záruku Evropského fondu sociálního rozvoje budou použity na krytí rizik. Jde o úvěry, záruky, protizáruky, nástroje kapitálového trhu a jakékoliv jiní formy financování nebo jiného posílené kapitálové nebo kvazi-kapitálové účasti. Záruka EFSD se poskytuje jako záruka na 1. žádost pro výše zmíněné nástroje a musí být v souladu s kritérii způsobilosti pro využívání. Jde tedy o finanční a investiční operace, které musí být v souladu s politikami EU, rozvojovou politikou a politikou sousedství EU a zároveň se strategiemi a politikami partnerských zemí. Jejich účelem je podpořit vyjmenované obecné cíle. Mimo jiné přispívat k hospodářskému a sociálnímu rozvoji a vytváření pracovních míst. Čímž se řeší základní příčiny migrace. Zaměření je zejména na infrastrukturu, sociální infrastrukturu a lidský kapitál. Financování se má poskytovat mikro, malým a středním podnikům. Zárukami podporuje fond i finanční a investiční operace. Komise do 31.12.2020 zhodnotí fungování fondu. Pokud se schválený objem prostředků vyčerpá před 30.06.2020, Komise předloží hodnotící zprávu neprodleně. Tento projekt skupina GUE-NGL podporuje.

Jaromír Kohlíček