KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

37. místo KANDIDÁT JITKA HANOUSKOVÁ

JITKA HANOUSKOVÁ     HANOUSKOVÁ J. R
 

64 let, žije v Újezdečku u Teplic. 43 let vdaná, má jednoho syna a pětiletého vnuka. Profesní život posledních 27 let spojila s politikou. Od roku 1994 je jediným placeným pracovníkem OV KSČM Teplice a zajišťuje servis jak pro okres, tak městské výbory. Mimo to je řadu let členkou krajského výboru KSČM,  předsekyní územní složky SČKP, zastupitelkou obce a dvě volební období zastupitelkou Ústeckého kraje.

Když jsem v roce 2004 byla poprvé zvolena do zastupitelstva Ústeckého kraje, zapojila jsem se do práce zdravotní a sociální komise a tato oblast mi přirostla k srdci. Působila jsem v ní i v dalším volebním období, kdy jsem nebyla krajským zastupitelem a v tomto volebním období jsem členkou výboru pro zdravotnictví a sociální věci. Kraj v tomto směru posunul laťku ať už v oblasti rozvoje zařízení sociální péče, tak v oblasti největšího zaměstnavatele Ústeckého kraje – Krajské zdravotní a.s. Osobně jsem za ty roky navštívila řadu Domovů sociálních služeb, domovů pro seniory i nemocnic a mohu porovnávat stav před deseti lety a nyní. Laik ani netuší, jakou proměnou za ty roky prošla jednotlivá zařízení, na jakou špičkovou úroveň se dostala Zdravotnická záchranná služba, která působí jako samostatná příspěvková organizace Ústeckého kraje a je nedílnou součástí integrovaného záchranného systému, nebo jaké úsilí třeba bylo nutné k zajištění lékařské pohotovostní služby v ÚK pro letošní rok, jaké peripetie přinesl přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje, jak se daří díky stipendijnímu programu Stabilizace lékařů a farmaceutů přilákat do kraje tolik potřebné odborníky, jak se díky dotačním programům Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní i následné a dlouhodobé lůžkové péče daří zkvalitnit a zpříjemnit pobyt pacientů v těchto zařízeních. A mohla bych pokračovat dál. Spolupracuji s krajskou radou odborového svazu zdravotnictví a sociálních věcí a cením si toho, že vedení kraje i KZ a.s. vychází odborům vstříc. Samozřejmě, že je řada problémů, které je nutno řešit a ráda bych se na něm podílela i v dalším volebním období. Proto jsem také přijala kandidaturu, abych svými zkušenostmi napomohla k dalšímu rozvoji Ústeckého kraje v oblasti, která se dotýká víceméně každého jeho občana.