KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno 17.12.2019

ROZHOVOR HALÓ NOVIN S HEJTMANEM ÚSTECKÉHO KRAJE OLDŘICHEM BUBENÍČKEM

I když ne vše se podařilo, uplynulý rok hodnotím pozitivně
Jak hejtman Bubeníček bude prožívat vánoční svátky a Nový rok?

Vánoční svátky budu prožívat tradičně. Na Štědrý den na zahradě dostanou větší porci dobrot ptáci na krmítku a králíci mrkev a vločky. Večeře bude s manželkou Jitkou, vnučkou Nelinkou a babičkou. Těším se na vinnou klobásu a bramborový salát. A potom rozsvícený stromeček a radost z dárků u vnučky – to už vidím dopředu. Na následný sváteční oběd přijede syn Olda s manželkou a vnukem Lukáškem a syn Jan s partnerkou. Je to vždy velice příjemné posezení v kruhu rodinném.

Silvestra trávíme doma a na Nový rok uvidíme podle počasí.

Je ovšem konec roku 2019. Jaký pro tebe – omlouvám se čtenářům za tykání, ale jistý čas jsme s Oldřichem Bubeníčkem velmi úzce spolupracovali v jedné redakci – jako hejtmana vlastně byl?

Na práci v redakci Haló novin velice rád vzpomínám…

A uplynulý rok? V Ústeckém kraji byl celkem pozitivní. Samozřejmě, že ne vše šlo hladce a ne vše se podařilo. Zvládli jsme i krátkou krizi v rámci koalice. Řešila se autobusová doprava, kde s námi někteří dopravci nehráli fér. Máme ve velice slušném stavu silnice II. a III. třídy. Celý rok jsme bojovali s ministerstvem o peníze na sociální služby. Nakonec musel doplatit kraj. Ale v pobytových zařízeních nemůžete v listopadu říci: »Babi, bohužel došly peníze, tak přijďte zase až po Novém roce.«

Aktivně jsme se zapojili do skupiny uhelných regionů Německa a Polska. Viditelné výsledky jsou v Krajské zdravotní, a. s., která je v majetku kraje. Má 7100 zaměstnanců a sdružuje pět nemocnic a dvě nemocnice následné péče. Nyní jednáme o převodu nemocnice v Litoměřicích. Krajská Masarykova nemocnice má 11 špičkových klinik a bude i kardiovaskulární centrum. Hodně peněz šlo do podpory sportu mládeže. Celkově můžeme výsledek roku označit za velice slušný.

Jak se vůbec novinář může přerodit v hejtmana?

Hejtmani se rodí z různých profesí, tak proč ne z novinářské? Mně osobně ta zkušenost z práce krajského zpravodaje ohromně pomohla. Říkám, poznal jsem lidi, které bych neměl důvod poznat, a navštívil místa, kam bych jinak nejel. To bylo před sedmi lety velké plus. A samozřejmě musíte být na kandidátce, která uspěje u voleb. A KSČM si mohla v roce 2012 i 2016 partnera vybírat, všechny nabídky zaručovaly místo hejtmana. To také není v rámci strany běžné a ani doceněné.

Jsi členem »klubu hejtmanů« – Asociace krajů ČR. Je to politicky různorodá společnost od až militantní pravice přes pravý a levý střed. Jak se tobě jako členu KSČM, jedinému zástupci skutečně levicové strany, v tomto »klubu« pracovalo?

Asociace krajů je významný orgán v jednání s vládou, ministry, centrálními orgány. Myslím, že v obou volebních obdobích měla štěstí na dobré předsedy – Michala Haška a Janu Mračkovou Vildumetzovou. To je ohromně důležité pro jednání vně Asociace krajů. Minulé období bylo spíše jednobarevné. Mimo oranžové jsme byli pouze já a liberecký Martin Půta. Ale byla to dobrá parta.

Současná Asociace je již pestrobarevná. Nyní to jsou ČSSD, ANO a po jednom KDU-ČSL, SLK, Piráti a KSČM. Ale v zásadních věcech jako doprava a sociální věci jsme zajedno.

Jsou ovšem úkoly, které lze lépe zvládnout, řekl bych, »v jednotném šiku«. Byly takové?

To musíme zvládat v rámci zastupitelstva stále. Máme většinu dvou hlasů a počátkem to bylo pouze o jeden. Proto se musí věci vyříkat dopředu a na zastupitelstvu se musí hlasovat jednotně. To se také tři roky daří.

Ale konkrétně: Ústecký kraj letos musel řešit řadu specifických problémů. Jak jste je vyřešili?

Největší problém byl v autobusové dopravě. Společnost, která pro nás zajišťovala nejvíce přepravy, se snažila dostat kraj na kolena, diktovat požadavky. Když se to nepodařilo, omezovali spoje z údajného nedostatku řidičů. Nejvíce to pocítili cestující na Litoměřicku. Kraj proto založil již v polovině roku 2017 vlastní Dopravní společnost, která postupně hromadnou dopravu zajišťuje.

Do úspěšného konce jsme dovedli zápas o zřízení kardiovaskulárního centra v Masarykově nemocnici. Abychom ukázali, že to umíme a máme specializovaný tým odborníků, musela operace hradit Krajská zdravotní. Přišlo to zhruba na 70 milionů korun.

Byla silná opozice konstruktivní?

Opozice početně silná určitě je. Na druhou stranu věci, které se řeší a co se schvalují na zastupitelstvu, jsou pro občany kraje bez rozdílu, zda k volbám chodí, nebo ne. Pokud mám být konkrétní, tak konstruktivní opozicí je určitě klub ANO. Klub ODS často kritizuje věci, které založili jejich předchůdci, když v kraji absolutně vládli. A my jsme tak demokratičtí, že opozice má zastoupení ve všech výborech a komisích a předsedu nejen kontrolního, ale i finančního výboru. Na druhou stranu, kdyby opozice nekritizovala koalici, museli bychom se zamyslet, co děláme špatně.

Co Ústecký kraj, kromě krajských voleb, v příštím roce čeká? Co bude vaší hlavní prioritou?

Musíme dokončit nákup nových autobusů pro naši Dopravní společnost. V rámci Krajské zdravotní bude pokračovat rozsáhlá investiční výstavba hlavně v Děčíně a v Masarykově nemocnici v krajském městě. Chceme v prvním pololetí dokončit převod Nemocnice Litoměřice pod kraj.

V novém jízdním řádu bude po mnoha letech obnoven pravidelný provoz na železniční trati Most – Lovosice, kterou vlastní AŽD. Je to 500 tisíc kilometrů a celkem milion kilometrů navíc v novém jízdním řádu. U autobusů je to navíc 200 tisíc kilometrů. Jízdné zůstává stejné.

Budeme dále modernizovat naše střední školy, důraz klademe na technické obory a učební obory. Zastávám názor, že šikovný mladý řemeslník má do smrti vystaráno.

Ale přece jen jsou Vánoce. Lidé myslí jinak než v jiné dny. Co bys přál obyvatelům tvého kraje? A co nám všem?

Ústecký kraj krásný, je zde řada památek na počátky české státnosti. Máme první památku zapsanou v UNESCO. Máme města s historickými centry jako Žatec, Louny, Úštěk, Chomutov či Litoměřice s katedrálou sv. Štěpána. V Rumburku je nejsevernější loreta v Evropě, stejně jako nejsevernější souvislé vinice na Litoměřicku. Máme Národní park České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří či Zahradu Čech. V Teplicích máme nejstarší funkční lázně ve střední Evropě. Pro turisty jistě lákavé a jezdí jich stále více. Ale těží se zde i hnědé uhlí a elektrárny dodávají elektrickou energii do celé republiky.

Přeji všem spoluobčanům, aby se jim v našem kraji líbilo, aby zde jejich život splňoval to, co si přejí. A obecně přeji hlavně zdraví a štěstí, to se nedá koupit. Klidné a spokojené Vánoce a příjemný rok 2020!

Jaroslav KOJZAR

OBNOVENÍ PAMÁTNÍČKU

Dne 13. prosince byl v Ústí po rekonstrukci odhalen opět památníček na padlé za občany Československa2. světové války v domácím odboji. Byl doplněn o připomínku obětí holocaustu a osvobození Rudou armádou s důrazem i na vítězství u Stalingradu v roce 1942. Odhalení se mj. zúčasnil i zástupce KÚ – radní pan Šmíd, 3 tajemníci zastupitelského úřadu Ruské federace v čele s generálním konzulem z Karlových Varů panem Ledeněvem, židovský rabín pan Bohbot, 3 členové PS PČR – mj. Zd. Ondráček, senátor J. Doubrava a místopředseda Českého svazu bojovníkům za svobodu E. Kulfánek s doprovodem. Ten také předal za podporu aktivit dvěma poslancům vyznamenání ČSBS. Akci moderoval Jaromír Kohlíček (který si odskočil z Onkologie Pod Hájem).

Jde již o 13. obnovený památník v Ústeckém kraji. Naše organizace ČSBS se prostě činí.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. 

VYHLÁŠENÍ SOLIDARITY

V pátek došlo k pozdní sklizni plodů listopadového převratu z roku 1989.

Výbuch plynu smetl část vnitřního schodiště domu a požár má 8 obětí. Okna v okolních budovách jsou rozbita. V tomto konkrétním případě jde pravděpodobně o neodbornou rekonstrukci rozvodu plynu v jednom z panelových domů sídliště v Prešově.
Jak je to možné? Po roce 1989 vidíme trvalé snahy o privatizaci veřejných služeb a o hrubé podcenění výchovy odborných pracovníků řady technických profesí spojené s rozpadem učňovského školství. V tom jsme v obou republikách na jedné lodi a důsledky se nutně dostavují. Jedním z nich je i výbuch v panelovém domě v Prešově. Vyhlašuji solidaritu s postiženými občany a žádám kompetentní orgány o zprávu, jak podobným tragédiím v budoucnu zabránit. V České republice máme podobné problémy a je jen otázkou času, kdy můžeme dojít k podobným koncům.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.