KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KLUB KSČM V ZASTUPITELSTVU MĚSTA TEPLICE KE KOUPALIŠTI

KOHLÍČEK J. R

O zrušení teplických koupališť již uplynulo hodně času. Protože starší ročníky teplických občanů stále vzpomínají, jak jsme chodili na Zámeckou nebo na Angr, logicky se požadavek znovuvybudování koupaliště dlouhodobě objevuje. Najdeme jej i ve volebních programech např. KSČM. Z předložených variant prezentovaných ing. arch. Sedláčkem jsou podle našeho názoru opravdu nejlepší tři, které vybral. A to, v pořadí: Nová Ves, Třešňovka, Zámecká. Studie moderního koupaliště v Nové Vsi má pravděpodobně největší rozvojový potenciál a velmi zajímavá je i myšlenka využití stavby vodojemu pro další související atrakce. Od první prezentace k realizaci bude jistě ještě dlouhá cesta, ale jsme rádi, že po letech absolutního odmítání myšlenky, máme konečně na stole konkrétní návrh k diskusi. Klub KSČM v městském zastupitelstvu se těší na další spolupráci s veřejností, i ostatními zastupiteli, při podrobnějším zpracování tohoto bodu našeho (a nejen našeho) volebního programu. Koupaliště v dané lokalitě (Nová Ves) má nesporně i zajímavý turistický potenciál a zatraktivní dosud málo využívanou plochu nad stávajícím sídlištěm. Odhalí též veřejnosti málo známé místo okolí Teplic (památník výročí zrušení poddanství).

Jaromír Kohlíček