KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DEN S KUBOU 2022

Ve čtvrtek 15. září proběhl na Teplicku pravidelný každoroční DEN S KUBOU. Opět jsme v našem regionu přivítali velvyslance Danilo Alonso Mederose a jeho manželku Tamaru Acostu. Doprovázela je konzulka Vanesa Ortega.  Nemohla chybět tlumočnice Eva Mánková. Předsedkyně SČKP Mgr. Ing.Tereza Čechová-Humpolcová, Ph.D. byla omluvena.  Celodenní program byl tradičně rozdělen do tří částí. V té první ambasador zavítal na Městský úřad v Duchcově, kde ho přijali starosta města Mgr. Zbyněk Šimbera a místostarosta Ing. Stanislav Strohmeier.  Setkání se zúčastnili   i předsedové územních složek SČKP  Bílina Oldřich Bubeníček a Teplice Jitka Hanousková a krajský zastupitel a předseda OV KSČM Teplice Tomáš Zíka.  Místní politici  velvyslance informovali  o historii i současnosti města, nechyběly krásné dárky se symbolikou města Duchcov. Dalším zastavením v Duchcově byl státní zámek,  bývalá rezidence rodu Valdštejnů.  Na nádvoří  zde kubánské hosty pozdravila předsedkyně LKŽ Teplice Nataša Schalková a předala květiny a milé dárky.   Na náměstí proti morovému sloupu  jsme  pak navštívili muzeum kočárků, jejichž výrobou byl Duchcov proslulý. Velvyslanec i exhejtman se zde  podepsali do pamětní knihy. Na druhém konci náměstí na nás čekalo  obdivuhodné soukromé vojenské muzeum Viktoria II. Duchcov je proslaven i díky Giacomu Casanovi, jehož muzeum bylo posledním naším zastavením ve městě.  Společenský oběd se uskutečnil v příjemném prostředí restaurantu Beethoven v Teplicích. Den s Kubou na Teplicku byl jako každý rok završen besedou s občany, kterého se zúčastnila i řada členek LKŽ Teplice a předsedkyně územně organizační složky SČKP z Ústí n.L. Ladislava Marešová s manželem. Velvyslanec  v úvodním slově informoval o  aktuální situaci na Kubě  a v diskusi zodpověděl řadu dotazů spojených s  vnitropolitickou i mezinárodní situací.  Přidal poznatek, že při cestách po naší zemi se všude najde někdo, kdo byl na Kubě a většina z nich má příznivé dojmy a ráda by se na Kubu vrátila. Vyjádřil přesvědčení, že Kuba se nikdy nevzdá a všechny obtíže překoná. K tomu jí hodně pomáhají i zahraniční přátelé, mezi něž se můžeme řadit i my. Velvyslanec se opět tradičně podepsal do naší kroniky a vyjádřil uspokojení ze vzájemných kontaktů.

Den s Kubou se vydařil a budeme se těšit na další návštěvu kubánského diplomata v našem okrese.                                             

                                                             Jitka  Hanousková

                                        územně organizační složka SČKP Teplice

překlad zápisu v kronice:

čas strávený společně s přáteli ze Společnosti česko-kubánského přátelství je potěšením. Prožili jsme jako už tradičně velmi příjemné chvíle a mohli jsme si vyměnit informace o svých zemích a o realitě dnešního světa. Můj nekonečný dík za Vaše přijetí.