KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PIETNÍ AKT K 85. VÝROČÍ NELSONSKÉ KATASTROFY 5. 1. 2019

V sobotu 5. ledna 2019 se uskutečnil u pomníku Nelsonské katastrofy v Oseku pietní akt k uctění památky horníků, kteří  před 85 lety 3. ledna 1934 zahynuli při důlním neštěstí na dole Nelson III. Starosta města Osek Jiří Macháček /NK/ v úvodu přivítal poslance EP  Jaromíra Kohlíčka /KSČM/, primátora města Most Jana Paparegu /hnutí ProMost/ a další hosty. Mezi nimi byli i předseda výboru pro kulturu a památkovou péči ZÚK Jaroslav Dubský, místostarostka Litvínova Erika Sedláčková, místostarosta Duchcova Stanislav Strohmeier, předseda  Českého svazu bojovníků za svobodu Teplice Alois Kittl /všichni KSČM/. Nechyběl předseda OV KSČM Teplice Tomáš Zíka a komunisté z Oseka, Bíliny, Teplic. Na výzvu místostarosty města Jiřího Hlinky /KSČM/ položili zástupci Spolku severočeských havířů, hornických spolků ze Saska, Severočeských dolů a vedení dotčených měst a obcí k pomníku věnce a kytice. Památku obětí jedné z největších důlních katastrof v dějinách naší země a úlohu hornictví na severu Čech připomenul poslanec EP.   

Text a foto  poznamenané kapkami deště Jitka Hanousková