KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VALNÁ HROMADA SČKP 9. 3. 2024

V sobotu 9. 3. se v budově ÚV KSCM konala Valná hromada Společnosti Česko- kubánského přátelství za účasti velvyslankyně Kuby Saylín Martínez Tarrio a konzulky Vanesy Ortega. Tlumočila Eva Mufová. Jednání zahájila předsedkyně SČKP Tereza Čechová Humpolcová. VH řídila místopředsedkyně Hana Bestová. Přítomna byla i předsedkyně LKŽ Květa Šlahúnková a předsedkyně pražských komunistů Marta Semelová. Po volbě návrhové, volební a mandátové komise podala předsedkyně SČKP zprávu o činnosti za rok 2023. Mimo jiné se zmínila o aktivitě územních složek Bílina a Teplice. Velvyslankyně vyzdvihla spolupráci s SČKP, KSČM a společenskými složkami. Poděkovala za pomoc a podporu ve prospěch Kuby. Vyzdvihla oddanost kubánského lidu své zemi a revoluci.  Následovala zpráva o hospodařeni a zpráva revizní komise. Předsedkyně SČKP  seznámila VH s návrhem rámcového plánu práce na rok 2024. Byly zvoleny nové orgány, přečten pozdravný dopis prezidenta ICAP Fernando Gonzaleze  a projednán text zdravice Kubánskému institutu přátelstvi mezi národy, který přednesl  Milan Krajča. V diskusi se členové společnosti zajímali o aktuální situaci na Kubě. Vznesla jsem dotaz ohledně stavu zaslání možné finanční podpory na pomoc těžce zkoušenému kubánskému lidu. Prozatím nebyla nalezena vhodná cesta, což potvrdili i předsedové dalších územních složek. Velvyslankyně přislíbila dořešení této situace.  Z naší strany nechybělo ani pozvání na zářijový Den s Kubou v okrese Teplice. Předseda OV KSČ Ústí n.L. připomenul tradici výstupu na Milešovku spolu s SČKP, která byla pandemií přerušena a letos jí chtějí obnovit. Předseda největší organizační složky Brno Inženýr Josef Štofan podal informaci o celoroční aktivitě a hlavně získávání mladých členů do SČKP a opětovně všechny členy SČKP pozval k návštěvě Česko-kubánského muzea v Lukové. Jeho tvůrce Milan Carbol hovořil především o potravinové pomoci Kubě prostřednictvím internetového obchodu s potravinami. Návrh na usnesení z VH podal Vladimír Sedláček. Usnesení bylo jednomyslně přijato.

Jitka Hanousková, územně organizační složka SČKP Teplice