KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VYSTOUPENÍ JAROMÍRA KOHLÍČKA NA PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ VE ŠTRASBURKU 13. 12. 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A DEMOKRACII VE SVĚTĚ… ROK 2015 A EVROPSKÁ UNIE V TÉTO OBLASTI

Milé kolegyně, vážení kolegové,

Lidská práva jsou jedním ze dvou stěžejních bodů činnosti nového generálního tajemníka OSN, Antónia Guterrese. V této souvislosti je politika EU v dané oblasti pro OSN velmi důležitá.

Přes velký rozsah projednávané zprávy, v ní chybí některé zásadní otázky. V bodě migranti, není žádný odkaz, který by ukazoval na snahu EU o tlak na bohaté ropné státy Kuvajt a Saúdskou Arábii. Bylo by přece logické, že uprchlíci ze Sýrie a Iráku, ve velké většině sunnité, budou přijati těmito sousedícími státy, jejichž zdroje jsou podstatně vyšší než v případě Libanonu nebo Jordánska.

V celé zprávě postrádám jakoukoliv kritickou zmínku o USA. Řada států USA uplatňuje trest smrti a mezi vyspělými státy má právě tento náš strategický partner, exportér demokracie, nejvyšší procento obyvatelstva ve vězení.  

Věřím, že činnost Evropského parlamentu přispívá i k ochraně práv většiny obyvatel. Jedná se přeci též o původní obyvatelstvo. 

                                                                       Jaromír Kohlíček

link_17

BALÍČEK OPATŘENÍ ČISTÁ ENERGETIKA PRO VŠECHNY

Evropská komise se hlásí k ambicióznímu cíli, snížit emise CO2 do roku 2030 o přinejmenším 40%. Předpokládá, že toho lze dosáhnout zapojením tří programů. Za 1. se jedná o zvýšení energetické účinnosti, za 2. o vedoucí postavení v rozvoji obnovitelných zdrojů energie a 3. pak jde o nový vztah k zákazníkovi. Cíle jsou to velmi ambiciózní.

V oblasti vědy a výzkumu – zejména u fotovoltaiky a vodíkového hospodářství nás čeká v nejbližším období rychlý základní přelom. Ve fotovoltaice základní výzkum ukazuje možnost nalézt nové chromofory.  Jejich účinnost by mohla skokově zvýšit energii vyrobenou fotovoltaickými panely ze současných cca. 11% na cca. 22%.

Pokud bude splněn cíl Evropské komise, potvrzený EP, v roce 2020 – 1% energie mít ve vodíku, můžeme očekávat rychlou expanzi vodíkového hospodářství. V současné době jsou ve zkušebním provozu několika velkých měst EU autobusy s elektrickým pohonem a vodíkovými články. Na řadě míst se pracuje na zlepšení možnosti skladování vodíku.

Velmi náročným úkolem též bude dosáhnout připojení malých výrobců k síti, nejen jako spotřebitelů, ale i jako dodavatelů elektrické energie. Další z efektivních kroků pak může představovat i zvýšení výroby elektrické energie z jádra. Držme si palce, aby tyto ambiciózní cíle byly urychleně podpořeny konkrétními kroky na všech úrovních.