KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ŠTRASBURK 7. 2. 2018

IDENTIFIKACE VYSOCE RIZIKOVÝCH TŘETÍCH ZEMÍ

SE STRATEGICKÝMI NEDOSTATKY

Již delší dobu se Evropská Komise snaží identifikovat jurisdikce třetích zemí, které mají ve svých režimech pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu strategické nedostatky. Ty podle Komise představují významnou hrozbu pro finanční systém Unie. Intenzitu prací na daném úkolu vidíme například na tom, kolik různých mechanismů k posuzování třetích zemí je používáno. Neúplný soupis aplikovaných kritérií je následující:
1. Právní a institucionální rámec dotčené země z pohledu čtyř zásadních požadavků:
– považování praní peněz a financování terorismu za trestný čin
– hloubková kontrola klienta
– vedení záznamů
– oznamování podezřelých transakcí
2. Pravomoci a postupy příslušných státních orgánů v dotčené zemi pro účely boje proti praní peněz a financování terorismu.
3. Účinnost systému proti praní peněz a financování terorismu při řešení rizik, jimž dotčená země v této oblasti čelí.
Tato kritéria jsou zásadní. Těžko mohu posoudit, proč 11 zemí, z nichž největší je Irán, se ocitlo na tomto černém seznamu. Vysvětlení paní komisařky mi ani náhodou neobjasnilo, proč na zvláštním černém seznamu schváleném na dnešním plénu, jsou uvedeny právě tři země z této skupiny. Menšinová zpráva skupiny poslanců nebyla vzata v potaz, jen u Tunisu bylo zdůrazněno, že jistě seznam brzy opustí. Se zprávou proto nemohu souhlasit.

Jaromír Kohlíček