KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS ZO KSČM ÚJEZDEČEK 27. 9. 2019

Tříčlenná ZO KSČM v Újezdečku na výroční členské schůzi přivítala předsedu OV KSČM Tomáše Zíku.  V hodnocení činnosti vycházela organizace především z podílu KSČM na zastupitelstvu v obci a možnostech práce komunistů na veřejnosti. I když se ve třetím opakování voleb komunisté do zastupitelstva nedostali, budou pracovat v kontrolním a finančním výboru. VČS schválila rozpočet na rok 2020, průměrný členský příspěvek  je plánován na 105 Kč.  Předsedkyní organizace byla opět zvolena Jitka Hanousková. Organizace projednala a schválila návrhy pro jednání městské i okresní konference. V neposlední řadě se VČS zabývala připomínkami a návrhy k programu KSČM a Stanovám (ty již předala písemně v únoru). Návrh aktualizace programu KSČM považuje za zbytečně obsáhlý a rozvláčný. Před veřejnost musí strana vystoupil s jasným, konkrétním programem. Ten je obsažen v návrhu Krátkodobého programu KSČM, ale i ten doporučujeme zestručnit. Předseda OV KSČM poděkoval za práci organizace sice malé co do počtu členů, ale aktivní v rámci strany i obce.

(jh)