KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLÁN ČINNOSTI LKŽ 1. POLOLETÍ 2019

setkání se konají vždy od 15.00 hodin v prostorách OV KSČM Teplice
v úvodu každého setkání aktuální blahopřání k narozeninám a přivítání nových členek

7. ledna 2019
• Informace z Krajského zasedání LKŽ v Ústí nad Labem
• Zhodnocení činnosti LKŽ v roce 2018 a Vánočního posezení 2018
• Kontrola hospodaření za rok 2018
• Zajištění účasti na pietním aktu u Duchcovského viaduktu 2. 2. 2019
• 29. 1. 2019 v 15.30 hod. DISKUSNÍ KLUB
• Příprava na Masopustní zábavu LKŽ dne 27. 2. 2019 v 15.00 h. – dotace KV
• Organizační záležitosti

4. února 2019
• Zhodnocení činnosti klubu za leden 2019
• Zhodnocení průběhu pietního aktu v Duchcově 2. 2. 2019
• 27. 2. 2019 v 15.00 hod. Masopustní zábava LKŽ, vč. překvapení
• Příprava na oslavu Mezinárodního den žen – pozvat předs. KR LKŽ G. Hubáčkovou a K. Čelišovou
• Organizační záležitosti

4. března 2019
• Zhodnocení činnosti za únor 2019
• Závěrečná příprava na MDŽ
• 8. 3. 2019 v 16.00 hod. v kavárně Maskaron oslava Mezinárodního dne žen
• 26. 3. 2019 v 15.30 hod. DISKUSNÍ KLUB
• Zajištění účasti na dubnové návštěvě Chargé d´Affaires KUBY 18. 4. 2019
• Příprava na Předmájovou zábavu LKŽ 24. 4. 2019 v 15.00 hod. – dotace KV
• Organizační záležitosti

1. dubna 2019
• Zhodnocení činnosti za březen 2019
• 18. 4. 2019 v 15.00 hod. beseda s Chargé d´Affaires KUBY
• Konečná příprava Předmájové zábavy LKŽ 24. 4. 2019 vč. překvapení
• Příprava a zajištění účasti na oslavách 1. Máje 2019
• Příprava a zajištění účasti na Pietním aktu v Terezíně dne 4. 5. 2019 – autobus z Teplic
• 24. 4. 2019 v 15.00 hod. Předmájová zábava LKŽ
• PA k 74. Výr. osv. 8. 5. 2019 12.30 h. pohřebiště RA hřbitov – CYKLOŠTAFETA – Zajištění účasti a občerstvení na dojezdu
• PA k 74. Výr. osv. 9. 5. 2019 15.00 h. Památník RA Havlíčkovy sady – účast
• Organizační záležitosti

6. května 2019
• Zhodnocení činnosti za duben 2019, vyhodnocení besedy s kubánským Chargé d´Affaires, oslavy 1. Máje na Zámeckém náměstí, PA v Terezíně
• 8. 5. 12.30 hod. PA k 74. Výr. osv. ČR pohřebiště RA hřbitov – CYKLOŠTAFETA
• 9. 5. 15.00 hod. PA k 74. Výr. Osv. Památník RA Havlíčkovy sady
• 20. 5. 2019 v 15. hod. MÍTINK k volbám do EP
• Organizační záležitosti

3. června 2019
• Zhodnocení činnosti za květen 2019 – PA k 74. Výr. osv, volby EP
• 18. 6. 2019 15.00 h. PA k 75. Výr. hrdinné smrti K. Aksamita – památník na hřbitově
• 22. 6. 2019 účast na 28. výšlapu na Milešovku – sraz na vrcholku hory v 11.30 hod.
• Hodnocení plnění plánu činnosti LKŽ za 1. pololetí 2019
• Příprava obsahového plánu činnosti LKŽ na 2. pololetí 2019, termíny 2. 9.,       7.   10., 4. 11., 2. 12. 2019
• Organizační záležitosti

Nataša Schalková
Předsedkyně LKŽ Teplice