KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ZAPSAT SE DO HISTORIE ?

Neznám člověka, který by se bránil myšlence, že po něm zůstane něco významného. Velká stavba, park, významný objev… Samozřejmě, jako u každé činnosti, i zde se mohou vyskytnout originální řešení. Například Herostratos vstoupil do dějin tím, že zapálil jeden z divů starověkého světa – chrám Artemidy efezské.

Andrej Babiš zatím vystupuje pod heslem „makáme“, a výrazně se zviditelnil tím, že zavedl EET (elektronickou evidenci tržeb). Toho si všiml patrně každý občan. AB se přesto rozhodl, že vstoupí do dějin způsobem, který býval obvyklý v zemích bývalého Britského impéria. V nich totiž byla za vlády královských místodržících vybudována vládní čtvrť, ve které se soustředily domy, v nichž žili vysocí vládní úředníci, zejména ministři. Bývají zde také zvláštní obytné budovy, ve kterých jsou ubytováni poslanci místních zastupitelských sborů. Určitou modifikaci těchto starších realizací by mohla představovat vládní čtvrť navrhovaná Andrejem Babišem.

Je notoricky známo, že vedení hlavního města dlouhodobě není příliš nakloněno myšlence podpory Poslanecké Sněmovny, Senátu, ministerstvům a dalším státním institucím. Některé kroky podniknuté magistrátem přímo evokují snahu tyto instituce ze středu Prahy vymístit. Desítky významných pražských budov by realizací těchto plánů ztratily své nynější využití.

Je zajímavé, že ani současnému vedení pražské radnice se myšlenka výstavby vládní čtvrti na zelené louce příliš nezamlouvá. Alespoň první reakce nebyly nikterak vstřícné.

Z našich zákonů a podzákonných předpisů, kdy se například stavební zákon mění s dvouletou periodou, vyplývá, že příprava podobné akce by ve zrychleném scénáři a příznivé shodě okolností mohla trvat méně než 30 let. Laskavý čtenář jistě dovolí jen stručný výčet nutných kroků.

Vše začíná přípravnou studií, na ni navazuje studie proveditelnosti a následuje výběrové řízení, kterých bude nadále ještě hojně. Protože půjde o velký projekt, se kterým dosavadní územní plán nepočítá, čeká prosazovatele stavby změna územního plánu. Na tuto změnu navazuje EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Již tyto dva body stavbu posunují do příštího volebního období, a to nejen do parlamentních, nýbrž i do komunálních voleb.

Tedy až kolem roku 2025 bude vyřešeno úvodní kolo, nastoupí výběrové řízení na projektanta a další stupně projednávání. Stavba bude muset splnit některá zajímavá kritéria našich zákonů i předpisů EU, musí být energeticky neutrální, musí využívat dešťové srážky, zahrnovat dostatečně dimenzované zelené plochy a disponovat rozsáhlou infastrukturou. Pokud bude vše dobře pokračovat, koncem 30. let se můžeme dočkat významného pokroku při její realizaci.

Věřím, že A. Babiš i jeho nástupci všechny záludnosti takové přípravy zvládnou, a naši občané budou moci obdivovat plody činnosti minulých vlád. Osobně mi není jasné, zda v té době ještě bude česká vláda podobné struktury jako ta dnešní, ale velmi se těším, že se v požehnaném věku přes devadesát let dožiji vydání zprávy NKÚ o vyhodnocení efektivity této investice.

Otázkou tedy zůstává, zda by důstojnějším pomníkem této vlády přece jenom nebyla prostá, ale aktuálně tolik potřebná rozsáhlejší bytová výstavba.

                   13.2.2019                          Jaromír Kohlíček