KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

4. ZASEDÁNÍ OV KSČM 20. 9. 2016

Okresní shromáždění předsedů MV, MO a ZO KSČM okresu Teplice  začalo slavnostně, blahopřáním člence VV OV KSČM Haně Stuhlové k významnému životnímu výročí. Po schválení programu a volbě návrhové komise vzalo jednání na vědomí zprávu o průběhu 3. zasedání ÚV KSČM, kterou v písemné podobě předložil člen ÚV KSČM Jaromír Kohlíček. Ve zprávě VV OV KSČM zrekapituloval místopředseda OV KSČM Tomáš Zíka činnost tohoto orgánu v mezidobí od posledního zasedání OV KSČM a pozitivně vyhodnotil akce městských organizací. V zastoupení předsedy OV KSČM Oldřicha Bubeníčka vyhlásil inventarizaci majetku OV KSČM k 31. 12. 2016. Tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková podala informaci Okresního volebního štábu o průběhu volební kampaně pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje. Dále seznámila jednání s rozborem hospodaření OV KSČM za osm měsíců roku 2016 a informovala o nákupu nové kopírky pro potřeby OV. V dalším bodě byli předsedové seznámeni s usnesením ÚV KSČM k členským schůzím ZO a MO KSČM, městským konferencím a okresní nominační konferenci k výběru kandidátů pro volby do PS PČR 2017.  Diskuse probíhala tak jako vždy přímo u každého z projednávaných bodů. Usnesení z 4. zasedání OV KSČM bylo schváleno jednomyslně. Místopředseda OV KSČM Tomáš Zíka v závěru vyzval organizace i kandidáty, aby se kontaktní kampaní a podporou závěrečných předvolebních akcí – Přijďte si promluvit s hejtmanem 29. 9. a 5. 10., Lampiónového průvodu 1. října v Dubí a setkání s voliči 3. října na nám. Svobody v Teplicích, zasadili o co nejlepší volební výsledky v okrese Teplice.
(jh)