KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KSČM DÁL POVEDE VOJTĚCH FILIP

V. FILIP

Komunistickou stranu Čech a Moravy příští čtyři roky povede opět Vojtěch Filip. Do čela ústředního výboru ho zvolili delegáti IX. sjezdu hned v prvním kole. Z 353 platných hlasů jich získal 203, pro Josefa Skálu se vyslovilo 150 delegátů. Dvoudenního sjezdu KSČM, který se poprvé konal v Praze, se zúčastnilo všech 356 zvolených delegátů.
Vojtěch Filip ve sjezdovém projevu varoval delegáty před radikalizací strany a nebezpečným populismem a vyzval ke kontinuitě a jednotě. »Pro delegáty je důležité, abychom s odpovědností k budoucnosti strany vybírali do funkcí ve vedení strany zejména ty, kteří budou představovat kontinuitu současného vedení s vedením, které ještě ve větší obměně, jak očekávám, bude řídit naši KSČM po IX. sjezdu, tedy dát šanci mladším navrženým kandidátům,« uvedl. Delegáti ho však až tak úplně nevyslyšeli, podle výsledků voleb vsadili především na zkušenost.
Funkci prvního místopředsedy obhájil Petr Šimůnek. Místa dalších dvou místopředsedů připadla Jiřímu Dolejšovi a Josefu Skálovi. Šimůnek, který jako první místopředseda bude mít na starosti oblast vnitrostranické práce a ekonomiku, získal 263 hlasů. Jeho protikandidát, jihočeský zastupitel Petr Braný, 84. Europoslanec Jaromír Kohlíček se kandidatury na prvního místopředsedu vzdal.
O místa dalších dvou místopředsedů se utkalo deset zájemců. Nakonec funkci obhájil dosavadní místopředseda Jiří Dolejš se ziskem 187 hlasů. V kompetenci bude mít odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, spolupráci s odbory a levicovými subjekty. Funkci místopředsedy pro ideologii, propagandu a mediální činnost delegáti svěřili Josefu Skálovi, který získal 181 hlasů.
Poděkování do krajů
Filip v úvodním projevu zhodnotil činnost KSČM v uplynulých čtyřech letech. »Přistupujme k hodnocení naší činnosti od minulého sjezdu s dostatečně kritickým pohledem, ale i s hrdostí na odvedenou práci na všech stupních stranické výstavby. Lze konstatovat, že zásadní úkoly, které jsme na VIII. sjezdovém jednání přijali, se nám podařilo splnit,«konstatoval. Především se podle něj ukázalo jako správné, že ke zvládnutí témat, která jsou potřeba řešit, komunisté zvolili postup přijetí aktuálních úkolů. »Nic nesmí naše kroky svést z cesty směřující k budování sociálně spravedlivé společnosti – z cesty k socialismu,« uvedl Filip. Zdůraznil, že komunisté uplatňují ve své práci princip poctivé správy. Připomněl, že už na podzim po libereckém sjezdu KSČM ve dvou krajích (Karlovarském a Ústeckém) volby vyhrála a v devíti krajích vstoupila do koalice. Historicky poprvé od zřízení krajů v roce 2000 získala KSČM místo hejtmana. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se v celostátním hodnocení hejtmanů umísťuje na předních místech. Filip věří, že příští krajské volby KSČM vyhraje nejméně ve dvou krajích. Zároveň poděkoval všem 182 krajským zastupitelům, kteří poctivě odváděnou prací pro veřejnost a příkladným uplatňováním principu poctivé správy posilují autoritu KSČM.
Filip připomněl, že podzimními volbami začíná volební maraton, který bude trvat nepřetržitě do roku 2027. Proto si je potřeba odpovědět na zásadní otázku: »Je možné, aby KSČM vyhrála volby? Pokud ano – a já myslím, že je to možné – zvítězíme sólo, nebo musíme počítat s koaličním partnerem?« Podle toho pak musíme volit strategii a taktiku a uložit si úkoly k získání důvěry u dalších voličů. Je podle něj třeba racionálně oslovit nerozhodnuté a naštvané voliče, a to pravdivými argumenty, nikoli populismem, cestou bulváru a pomluv. »To není, nebyla a nikdy nemůže být politika principu poctivé správy, politika komunistů,«uvedl. (Celý projev Vojtěcha Filipa přinášíme na str. 12.)
Diskuse potěšila
Při představování kandidátů na předsedu ÚV KSČM se Vojtěch Filip netajil tím, že diskuse, která byla hodně kritická, ho potěšila. Měla totiž jedno společné – všem šlo o stejnou věc. Aby KSČM získávala ve společnosti stále větší autoritu, posílila své řady o mladé a stmelila své síly ve prospěch pracujících občanů ČR. Spokojen byl zejména s tím, že se ukázalo, jakým způsobem zatím strana řešila otázku krajské a regionální politiky, a je přesvědčen, že je základní součástí politiky ve městech a krajích. »Bez toho nejsme schopni dál pokračovat a pokusit se obnovit masovost naší politické strany. To je podle mě podstatné,« řekl Filip s tím, že výkonný i ústřední výbor strany bude třeba doplnit minimálně po jednom zástupci krajů. Reagoval tím na slova hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Po zvolení pak Filip, který bude mít jako předseda na starosti koordinaci a řízení výkonného a ústředního výboru a zahraniční styky, řekl, že KSČM zůstane nekompromisním kritikem současné vládní koalice a bude vždy opozicí, která má návrhy na reálná a realistická řešení ve prospěch občanů ČR, a to jak v oblasti sociální, tak i v oblasti bezpečnosti. Je podle něj třeba oslovit nerozhodnuté a naštvané voliče argumenty, nikoli populismem a bulvárem. Ostře se v této souvislosti vyhranil vůči extremistickým řešením.
Kritická slova
Jeden z kandidátů na předsedu Ivan Hrůza ve svém kritickém vystoupení uvedl, že přes vcelku příznivé výsledky ve volbách v letech 2012 a 2013 strana stárne, členská základna se tenčí a přichází únava. Je podle něj potřeba vést správně načasované akce a kampaně za sociální a politická práva. Hrůza vyzval k jednotě slov a činů, k důraznějšímu postavení se proti antikomunismu a účelovému výkladu dějin. V závěru svého projevu řekl, že nechce tříštit hlasy těch, kteří si přejí změnu, a proto odstupuje z kandidatury ve prospěchJosefa Skály.
Ten následně v kriticky zaměřeném projevu mj. poukázal na to, že situace od počátku devadesátých let se dramaticky změnila, řada lidí hodnotí situaci kritičtěji, ale ani kapitalismus nezůstává na místě. Otevírá se prostor pro populistická hnutí a varující je, že je to populistická pravice. »Utíká nám jedno téma za druhým. Co je víc než rozkrádání veřejných financí či uprchlická krize?« položil otázku. Mediální obraz strany pak označil za mdlý a mělký, víc má podle jeho slov KSČM přidat v solidaritě, kterou musí více změnit v praktickou, nejen papírovou činnost.
Lépe než v roce 2012
»Věřím, že společnými silami budeme schopni KSČM přivést k ještě lepším výsledkům, než to bylo po roce 2012,« řekl delegátům těsně po zvolení Filip.
První místopředseda Petr Šimůnek se v projevu po svém zvolení zaměřil na to, že zde působí dvě mládežnické organizace, které nesou název komunistická, a KSČM je nedokázala přimět k užší spolupráci. Domnívá se, že v budoucnu by mohla vzniknout samostatná mládežnická organizace, po vzoru např. Svazu mladých nebo Pionýra, která by přivedla mladé lidi ve věku třináct, čtrnáct let k práci KSČM. »Neznamená to, že by to byla práce politická, mohla by fungovat na bázi lásky k přírodě nebo formou různých kroužků,« vysvětlil Šimůnek. Výsledkem této práce by podle něj bylo, že tyto děti budou mít vztah ke KSČM a v osmnácti, devatenácti letech to budou lidé, kteří budou vědět, kam patří. »A když přijdou první problémy, tak nám neutečou, na rozdíl od lidí, kteří do KSČM vstoupí a za čtrnáct dní stranu neznají,« dodal Šimůnek.
Místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš hovořil k předloženým obsahovým návrhům. Zejména pak k hlavnímu sjezdovému materiálu, kterým je Strategické směřování a hlavní úkoly strany. »Je to dokument, který spojuje strategické zaměření strany s jistou taktikou či se zřetelnými postupovými úkoly. Odlišuje nás od jiných politických stran, speciálně od ČSSD, na což někteří žehrají, ze snad řešení tu není… existuje, ale musíme ho umět pojmenovat, prodat a naplnit,« zdůraznil ve svém vystoupení. Tomuto dokumentu jednoznačně podle jeho slov dominoval záměr – programové vybavení KSČM aktualizovat. »To je důležité, protože zazněl názor, že bychom program měli změnit, inovovat, vyměnit za takový, který odpovídá jiné historické etapě, a taková relevantní objednávka z předsjezdové diskuse nevzešla. Nejde o obrat, neztrácíme směr, ale potřebujeme novou energii a lépe dostat ke koncovému uživateli, tedy k občanovi, naši nabídku,« reagoval i na některé připomínky ze sjezdové diskuse Dolejš.
Poděkování za práci
Šimůnek poděkoval bývalé místopředsedkyni Miloslavě Vostré a bývalému předsedovi rozhodčí komise Zdeňku Levému za práci, kterou vykonali pro stranu mezi sjezdy. V závěru sjezdu poděkoval Vostré i znovuzvolený předseda.
Delegáti sjezdu rovněž schválili několik programových i dalších dokumentů, mezi nimi i Devět priorit IX. sjezdu KSČM.
(ku, jad)
Převzato z Haló novin